Noe å rope hurra for?

”Hurra, vi er reddet!”. Litt sånn hørtes det ut da bygge- og anleggsnæringen – MEF inkludert – nylig fikk en avklaring fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Er det noe å rope hurra for?

– Vi forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning med to år, står det i en pressemelding.

Hallo? To år? Hvorfor er en to år forlenget overgangsordning noe å rope hurra for? Overgangsordning er jo nettopp (noe av) det som har laget et helvete for mindre og mellomstore graveentreprenører et par år nå.

Annonse

Kanskje får man godkjenning, kanskje ikke. Kanskje faller man fra TK2 til 1, eller kanskje helt ut.

Verdiløs praktisk erfaring

Praktisk erfaring har tilsynelatende vært en kompetanseform kun næringen selv verdsetter, og bortimot verdiløs i myndighetenes øyne.

Hva skal vi med to år forlenget overgangsordning? To år er forsvinnende kort tid, og mye er fortsatt er uavklart etter den korte pressemeldingen.

Så hvorfor denne gleden?

På grunn av den politiske styrken i signalene. Der ligger en viktig forskjell nå, i forhold til da den nå forlengede overgangsordningen ble satt i verk. KMD har – etter det jeg forstår av samtaler med velinformerte personer – kommet inn i dette med en helt annen politisk tydelighet enn før.

Viktig politisk forskjell

Forrige gang ble det startet en prosess for å flikke på en sentral godkjenningsordning fra 1997.

Denne gangen sier departmentet med sterkere stemme at man skal starte et større arbeid for å rydde i et 20 år gammelt regelverk. Og kanskje til og med tenke nytt!

At stemmen kommer fra selveste statsråden i stedet for statssekretærer spiller også en rolle i de kretser. Da anses det nemlig som viktigere.

I beste fall får vi en ny godkjenningsordning om noen år, som i større grad ivaretar og verdsetter små og mellomstore entreprenørers praktiske erfaring og den praktiske kompetansen som ligger i fagbrev.

Men det er mye som skal gjøres før den tid.

For nå er det bare å ønske deg god jul og godt nytt år. Og vel møtt på Arctic Entrepreneur i januar, hvis du skal innom der.