Høyteknologi i vinterdrift

Romerike Øst er en av landets mest høyteknologiske driftskontrakter. Nå i høst starter Peab ny kontrakt på strekningen. Her lages det saltløsning i et nytt blandeanlegg. Bilene går med nye universalspredere for alt av slurry, salt og sand, med innebygget vekt.

Tassilo Heinrich og Anton M. Lindner i Holten

Tassilo Heinrich og Anton M. Lindner i Holten demonstrerer webstyringen til blandeanlegget for Peabs folk på Blaker. (Foto: Jørn Søderholm)

BLAKER: – Fy f**n, se her ´a.. Dette er helt sjef! Man slipper å reise inn på jobben bare for se hvor mye saltløsning som er på tanken.

Joakim Monsen liker det han ser når Tassilo Heinrich og Anton M. Lindner fra den tyske produsenten Holten demonstrerer websiden som viser informasjon fra det nye saltblandeanlegget på Peabs avdeling i Blaker.

Annonse

Monsen er arbeidsleder i Peab, og kommer denne sesongen til å jobbe med driftskontrakten Peab nå starter opp med på Romerike Øst.

Nytt blandeanlegg

Holten Easy B6 automatisk blandenlegg. F.v. Tassilo Heinrich og Anton M. Lindner i Holten, Erik Abrahamsen i Øveraasen, Joakim Monsen og Thomas Hedberg i Peab.

Holten Easy B6 automatisk blandenlegg. F.v. Tassilo Heinrich og Anton M. Lindner i Holten, Erik Abrahamsen i Øveraasen, Joakim Monsen og Thomas Hedberg i Peab.

Web-infosystemet og saltblandeanlegget er levert av Øveraasen nå i høst. Det er et helt nytt produkt hos dem, et av tre Holten Easy B6 blandeanlegg de har levert. To i Norge, ett i Sverige.

– Høy kapasitet og driftssikkerhet. Det skal hjelpe entreprenøren med å drifte kontrakten på en skikkelig og moderne måte. Normalt ordner anlegget seg selv, og produserer opp saltløsning til tanken så lenge det har salt i magasinet. Hvis det skjer noe gir det beskjed, sier Erik Abrahamsen.

Han er ansvarlig for veiprodukter i Øveraasen AS.

Kan identifisere uttak

Erik Abrahamsen i Øveraasen AS

Erik Abrahamsen i Øveraasen AS med påfyllingen fra blandeanlegget.

Blandeanlegget produserer seks kubikkmeter 23 prosent saltløsning pr time.

Bilen som med sprederen kjører inntil fyllestasjonen og fyller saltløsning gjennom en pumpe. Den står utenfor teltet med blandeanlegg og saltlager.

Det andre leverte Holten-anlegget kan identifisere hvert uttak ved hjelp av personlige RFID brikker. Dermed kan det samme infosystemet vise hvor mye som er pumpet til bil, og hvem som har tatt et ut.

Avsluttet FOU-periode

– Romerike Øst var en FOU-kontrakt i forrige periode, drevet av Veidekke. Prosjektet ble avsluttet i april i år. Vi har tatt med viktige erfaringer fra dette til den nye driftskontrakten, som Peab vant.

Det sier Statens vegvesens byggeleder på kontrakten, Tore Dyrseth.

Veieceller på alle spredere

Krav til veieceller er en av disse erfaringene.

Falköping spreder på bil tilhørende Knut Yssen AS

Cathrine Yssen Sagstuen er ute på sesongens første testtur med den nye sprederen. Knut Yssen AS kjører for Peab på kontrakten

Dyrseth opplyser at dette er den eneste kontrakten i landet med krav til veieceller på alle salt- og fastsandpredere, og dessuten krav til selvkalibrerende veiecelle på én av sprederne.

– Det er viktig for Statens vegvesen å redusere saltforbruket. Vi tester hvor langt ned vi kan gå i saltmengde, og likevel få et godt resultat. Da er det svært viktig at sprederen gir riktig informasjon om hva som legges ut. Et eksempel: Hvis bilen har kjørt en mil, sprederen sier den har lagt ut 400 kilo men vekta sier det er 600 kilo mindre salt i tanken. Da er det vekta som gir riktig informasjon, sprederen må kalibreres og det er mulig for sjåføren å se at det må gjøres, sier Dyrseth.

Peab har kjøpt Falköping spredere fra Sigurd Stave Maskin AS.

Alt i én spreder

Per Ingar Haug, Sigurd Stave Maskin AS

Per Ingar Haug i Sigurd Stave Maskin AS. Bak en universalspreder av samme type som den Peab har kjøpt til Romerike Øst.

Dette er universalspredere med en mulighet leverandøren mener Falköping er alene om på markedet:

Alle metoder og materialer kan kjøres i en og samme spreder. Men ikke samtidig, naturligvis.

– Det råeste på markedet! De kan ta alle metoder i én universalspreder. Tørrsalt, befuktet salt, slurry med kvernet salt, saltløsning, sand og fastsand, sier Per Ingar Haug.

Han er produktansvarlig på vei og miljø i Sigurd Stave Maskin AS.

Utnytte utstyret bedre

Slurry og salt

Slurry med kvernet salt t.v. Befuktet salt t.h.

– De nye Falköping sprederne gjør at vi kan utnytte utstyret bedre. Vi har driftsklasse B på mange av veiene i kontrakten. Der skal det være bar vei, sier arbeidsleder Thomas Hedberg i Peab Blaker.

I overgangene høst og vår kjører de saltløsning. Ellers kjøres slurry, med blanding av saltløsning og kvernet salt.

– Slurry utnytter egenskapene i saltet bedre, med større saltreserve på veien og mindre tap. Saltforbruket går ned og vi får bedre betalt pr tonn for slurry, sier Hedberg.

Slurrykvern i Falköping spreder

Saltkverna i trakten mellom munnstykket og tallerkenen gjør det mulig å lage slurry av vanlig salt med Falköping-sprederen.

Øveraasen har også levert nye ploger fra Arctic Machine til kontrakten. F.v. Erik Abrahamsen, Joakim Monsen og Thomas Hedberg.

Øveraasen har også levert nye ploger fra Arctic Machine til kontrakten. F.v. Erik Abrahamsen, Joakim Monsen og Thomas Hedberg.