Radarstyrt gatelys gir store besparelser

Lyset dimmes automatisk når det ikke er trafikk.

Radarstyrt gatelys på fv. 155 Utstranda i Hole gir stor effekt. Ukentlig spares 2100 kilowattimer (kWh).

Det viser målinger gjort den første måneden anlegget har vært i drift. Det gjør også at investeringen i det radarstyrte gatelyset vil bli nedbetalt på fire og et halvt år.

Annonse

– Anlegget har vært dimmet ned til 20 prosent av full styrke i 76 prosent av den totale tiden veilyset har vært på, forteller Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

20 prosent styrke uten trafikk

Når det ikke er trafikk på den ni kilometer lange strekningen langs Tyrifjorden, dimmes lyset automatisk ned til 20 prosent styrke. Full belysning er det bare når veien har trafikk. Anlegget ble satt i drift midt i oktober.

Lyset dimmes ned til 20 prosent styrke når det ikke er trafikk på veien. (Foto: Kjell Wold).

Lyset dimmes ned til 20 prosent styrke når det ikke er trafikk på veien. (Foto: Kjell Wold).

Norsk teknologi

Teknologien heter comlight og er norskutviklet. Langs fv 155 i Hole er det montert led-lys på 220 stolper. På hver av de 220 stolpene er det også montert en liten, svart radarboks, som sørger for automatisk dimming av lyset når veien ikke har trafikk.
På fagspråket heter dette aktivitetsstyrt veibelysning. Det betyr kort og godt at styrken på veibelysningen styres av trafikken på veien til enhver tid.

Full belysning er det kun når veien har trafikk. (Foto: Kjell Wold).

Full belysning er det kun når veien har trafikk. (Foto: Kjell Wold).

En måneds drift

Midt i oktober ble anlegget satt i drift. Nå er litt over en måned gått og de første resultatene foreligger. Anlegget fungerer perfekt og helt etter oppskriften.
Byggeleder Ståle Fredheim og elektroingeniør Ottar Bjørnstad var på befaring på veien i går kveld og kunne selv se at lysanlegget gikk opp og ned i lysstyrke ettersom trafikken kom og gikk.
Når en bil hadde passert der vi stod, gikk det noen sekunder før gatelyset ble kraftig dempet. Når det kom en ny bil etter en stund ble gatelyset automatisk skrudd opp til 100 prosent styrke og dimmet sakte ned igjen når den hadde passert.

Gode resultater

– Anlegget fungerer på samme måte og like bra overfor myke trafikanter. Vi vurderer også å sette ned anlegget til 80 prosent av full styrke som maksnivå, forteller Ottar Bjørnstad. Han er begeistret for det han ser og resultatene av de første målingene.
Ideen og anlegget i Buskerud er utviklet i nært samarbeid med kollega Ragnar Gjermundrød i Vestfold, som har testet tilsvarende anlegg i mindre skala i Vestfold.
De ni kilometerne med dimmet, radarstyrt gatelys langs fv. 155 ved Tyrifjorden er landets største i sitt slag for moderne gatebelysning.