NCC og Per Nordhagen fusjonerer

NCC Norge overtar virksomheten til sitt heleide datterselskap Per Nordhagen Entreprenørforretning AS fra 1. november 2017.

– Denne sammenslåingen vil både styrke NCC Infra Services sin eksisterende organisasjon i Oslo-området, samtidig som dette gir Per Nordhagen Entreprenørforretning AS ytterligere vekstmuligheter innenfor større og mer komplekse prosjekter, sier Henrik Löfgren, direktør Infra Services Norge i en pressemelding.

Kjøpt opp i 2011

Per Nordhagen Entreprenørforretning ble etablert i Ytre Enebakk i 1963. I 2011 ble selskapet kjøpt av NCC og har fra 2017 inngått som en del av NCCs nordiske anleggsenhet Infrastructure og Infra Services satsing i Oslo-området. Selskapet er spesialisert på vann- og avløpsprosjekter, har rundt 30 ansatte og omsatte for 68,6 NMOK i 2016.

Annonse

– Med sammenslåingen vil virksomhetenes ressurser og kompetanse kunne utnyttes mer effektivt, større enkelhet og lavere administrative kostnader, sier Löfgren.

– Sammen med NCC sin øvrige virksomhet i Oslo, vil fusjonen gjøre oss til en av de mest komplette entreprenører i Oslo-området.

Lang erfaring

Anders Nordhagen vil gå inn som avdelingsleder for Område Oslo sin VA-avdeling. Sammen med Svein Nilsplass, NCCs områdesjef i Oslo og alle øvrige ansatte i Per Nordhagen Entreprenørforretning AS, vil han sørge for at bedriftens lange og gode tradisjoner videreføres i NCC, heter det i pressemeldingen.

– Per Nordhagen Entreprenørforretning AS har ansatte med lang erfaring og høy kompetanse innenfor sitt fagområde, og ved å slå oss sammen med vårt morselskap tilrettelegger vi for at de ansatte og våre kunder skal få en positiv erfaring og fortsatt gode leveranser, sier Löfgren.