Løvaas Maskin første Miljøfyrtån i vest

Løvaas Maskin AS har akkurat blitt Vestlandets første maskinentreprenør med Miljøfyrtårn-sertifisering.

Løvaas maskin fikk 14. november overrakt Miljøfyrtårnsertifikatet av ordfører Marte Mjøs Persen i Bergen. Prosessen med å bli sertifisert startet februar 2017. Sertifikatet er et synlig bevis på miljøarbeidet som er utført i bedriften.

Løftet miljø i alle ledd

– Vi har nå tatt et krafttak og løftet miljø frem i alle ledd i produksjonen. For en entreprenør med 150 forurensende maskiner og kjøretøy, hundrevis av kjemikalier og et røft arbeidsmiljø var dette oppgave som gav mange utfordringer, sier daglig leder Eirik Løvaas i en pressemelding.

Annonse

Bedriften har har trinn for trinn imøtekommet alle krav. Det er investert i nytt materiell, gjennomført flere kurs og opplæring av alle mann, rutiner er revidert og innført, all avfallshåndtering ble satt i system.

– Og ikke minst satt vi arbeidsmiljø i fokus for oss alle. Vi har i dag en bedre arbeidsplass og vi har redusert vår miljøbelastning betydelig, sier Løvaas.

Dette er Miljøfyrtårn

Dette er Miljøfyrtårns kriterier for maskinentreprenører

Dette er Miljøfyrtårns kriterier for maskinentreprenører (klikk for å se større).

Flere maskinentreprenører i andre deler av landet har Miljøfyrtårn-sertifisering.

Miljøfyrtårn er – i følge stiftelsen Miljøfyrtån selv – Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 5200 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer.