Lokale entreprenører bygger vindpark i Vesterålen

Bulldozer Maskinlag er en av to lokale entreprenører som bygger Ånstadblåheia vindpark. – Dette er noe annet enn å se tilbake på enn alle de grøftene man har vært med å grave rundt omkring, sier prosjektleder Knut Are Ellingsen.

Tekst, foto og dronevideo: Erik Jenssen

SORTLAND: – Dette er noe annet enn å se tilbake på enn alle de grøftene man har vært med å grave rundt omkring.

Annonse

Ikke et vondt ord om småjobber og grøftegraving. Bulldozer Maskinlag på Sortland mener alvor med at ingen jobb er for stor og ingen for liten.

Prosjekt som preger utsikten

Men å delta i realiseringen av en vindmøllepark som for all ettertid vil prege utsikten til hjemstedet er spesielt, medgir prosjektleder Knut Are Ellingsen.

– Slike store prosjekter er viktig både for læringen og psyken til folk. Det å være med på noe annet, noe viktig, det betyr noe for dem som deltar i prosjektet. Å reise en vindmøllepark er noe annet å se tilbake enn alle de grøftene man har vært med på å grave rundt omkring, sier Ellingsen.

(Fortsetter under videoen)

Grøfter mer utfordrende enn fjellet

Men bevares – grøfter er utfordrende nok. Sånn sett har nok Ellingsens folk møtt større faglige utfordringer grøftelangs enn oppe på fjellet.

– Vindmølleparken er ikke så voldsom spesiell, rent teknisk. Et fundament er et fundament, og en vei er en vei. Sånn sett var det mer faglig utfordrende å bygge fundamentet for kulturhuset midt i byen. Det som er spesielt med en vindmøllepark er jo omfanget og størrelsen på alt gjør. Slike store prosjekter er lærerike og man sitter igjen med mye for å være med på dem, sier Ellingsen.

At det er artige prosjekter å være med på gjenspeiler seg blant de som jobber på prosjektet også.

– Det har vært en helt utrolig giv og positivitet ute på anlegget. De har ikke spart seg på noe måte, de har stått på og kjørte lange dager når det har vært nødvendig. Uten de folkene vi har der ute hadde vi ikke hatt sjans til å få det til, sier prosjektlederen.

Ny runde

Geir Henriksen i Henriksen Maskinstasjon AS er en av flere lokale entreprenører som har fått arbeid på vindparken. Her parkert foran trafostasjonen.

Prosjektet hadde heller ikke latt seg gjøre uten et tett og godt samarbeid med den øvrige anleggsbransjen i Vesterålen.

Byggherren Nordkraft har ikke gått ut med prosjektkostnader, men det er kjent at Ånstadblåheia Vindpark får en prislapp på nær 500 millioner kroner når alt står klart til å snurres i gang innen senhøsten 2018.

Var for dyrt

Prosjektet var første gang ute på anbud i 2013, men ble lagt bort fordi det ble for dyrt for de daværende eierne.

Men etter at den finske kraftgiganten Fortum kjøpte det lokale selskapet med tilhørende prosjekt gikk man ut til selskapene som hadde levert anbud i 2013 med forespørsel om de ville være med på en ny runde.

Valgte lokalt

Og mens det i 2013 var en nasjonale storentreprenør som var best, var det denne gangen et samarbeid mellom Bulldozer Maskinlag og nabobedriften Sortland Entreprenør som ble valgt.

Kontraktsformaliteter gjør at de to selskapene måtte bli enige om at en av dem skulle være hovedentreprenør, og da ble det praktisk å bruke Sortland Entreprenør.

– Men vi er i praksis to likestilte partnere. Sortland Entreprenør bygger fundamentene og de to tekniske husene, mens vi bygger veier, fundamentgroper, grøfter og alt grunnarbeid, sier Knut Are Ellingsen i Bulldozer Maskinlag.

Flere lokale UE-er

Lokale underentreprenører på Ånstadblåheia.

I tillegg til egne krefter de fått med seg datterselskapet Hadsel Maskin og engasjert flere lokale entreprenørselskap:

  • Ottar Bergersen & Sønner, Bø
  • Reinholdtsen Maskin, Øksnes
  • SH Maskin, Sortland
  • Henriksen Maskinstasjon AS, Sortland.

I tillegg kan det nevnes at betongen leveres av det lokale selskapet Vesterålsbetong fra sin fabrikk på Frøskeland, ikke langt fra fjellfoten. Og at installasjoner utenom selve kraftverks-delen gjøres av Sortlandsbedriften El-Team. Øvrige kraftarbeider utføres av nasjonale ABB.

Vokse forsiktig

Ellingsen anslår at over halvparten av grunnarbeidskontrakten ligger hos underentreprenørene.

– Vi hadde hatt nok kapasitet nok selv hvis dette var det eneste vi skulle holdt på med. Men samtidig med dette prosjektet har vi et fylkesvegprosjekt utover mot Andøya som i omfang er nesten like stort. Og i tillegg har styret en klar strategi om at vi skal delta i lokalmarkedet, og der har vi vært med som vanlig og regnet på nesten alle jobber det har vært mulig for oss å levere tilbud på. Det er veldig viktig å ikke miste fokus på småkundene selv om man påtar seg store oppdrag, sier Ellingsen.

Sprer risikoen

Strategien om å spre arbeidet ut på underentreprenørene gjør at Bulldozer har økt arbeidsstokken med bare 4- 5 personer i en periode der omsetningen har økt fra 110 til 140 millioner kroner.

I dag teller arbeidsstokken 45 personer i morselskapet og 90 i hele konsernet.

– Vi mener det er en bedre strategi å leie inn andre selskaper istedenfor å øke egen stab. Da får man utnyttet ressursene i området bedre og bærer mindre risiko selv, sier Knut Are Ellingsen.

Snudde eier-skepsis

Prosjektsjef i Nordkraft, Torkjell Lund har bare godord å si om leveransen så langt.

– Leveransen er med tanke på kvalitet og fremdrift helt upåklagelig. Jeg vil nesten si «outstanding». De finske eierne hadde selvsagt spørsmål da vi som prosjektledere ønsket å bruke selskaper som i deres øyne fremsto små. Men de ser nå at det var et riktig valg. Så fortsetter de i samme løypa som de har gjort til nå, kan alle gå med hevet hode fra dette prosjektet, sier Lund.

Han sier Nordkraft har lagt mye arbeid i å dele kontraktene for sine prosjekter opp slik at det blir mulig for de lokale og regionale aktørene får mulighet til å delta.

– Vi ser at vi får levert kvalitet, samtidig som det gir medvind i lokalsamfunnene der vi bygger. Vi er svært fornøyde med denne modellen, og vil nok benytte den også når vi skal i gang med neste vindkraftprosjekt i Sørfjord, sier prosjektsjefen.

 Fakta: Ånstadblåheia Vindpark

• 14 vindmøller med tårnhøyde 87 meter, og rotordiameter 126 meter.
• Hvert fundament består av 50 tonn armering og 400-450 m3 betong.
• Komplett servicebygg i to etasjer på ca 215 kvm
• Komplett trafobygg på ca 205 kvm
• 12 km veibygging og oppstillingsplass for møllemontasje.
• Internkabling i vindmølleparken og jordingsarbeider
• Oppstart 6. mars 2017. Planlagt ferdigstillelse september 2018.