Hercules og NFT sammenslått

Hercules Fundamentering og virksomheten i Nordisk Fundamentering er fra 1. november slått sammen til ett selskap.

Nye Hercules Fundamentering blir med denne sammenslåingen en av de største aktørene i markedet.

120 medarbeidere

NCC inngikk i slutten av august en avtale med Peab om erverv av virksomheten i Nordisk Fundamentering AS. Ervervet er gjeldende fra 1. november 2017 og NCC har overtatt nærmere 80 ansatte og tilhørende maskiner og utstyr.

Annonse

– Vi er svært fornøyde med ervervet at virksomheten i Nordisk Fundamentering AS og i dag tar vi imot våre nye medarbeidere fra NFT og ønsker dem velkommen til Hercules Fundamentering, sier Mats Olsson, leder for Hercules Fundamentering Norge, i en pressemelding.

Den sammenslåtte enheten vil bestå av om lag 120 medarbeidere og blir en solid og sentral aktør i det norske markedet for fundamentering.

– Med våre nye medarbeidere fra NFT og ansatte i NCC-enheten Hercules Fundamentering, skal vi skape en konkurransedyktig enhet basert på bedriftskulturen vi har i NCC. Vi får en stabil og slagkraftig enhet, som skal tilby våre kunder sikre og effektive tjenester, sier Mats Olsson.

Hercules Fundamentering vil ha kontorer i Bodø, Trondheim, Enebakk og ved NCCs norske hovedkontor i Oslo.