Betongfeste for tette byggegjerder

Nytt betongfeste gjør det enkelt å feste tette gjerder til betongfundament.

Garda Anleggsikring AS har utviklet et betongfeste som gjør det enkelt å feste tette byggegjerder til betongfundament på en sikker måte. På denne måten er det raskt og effektivt å skjerme byggeplassen. Dette ifølge en pressemelding.

Vindsikring

Foto: Garda Anleggsikring AS.

Spesielt i sentrumsstrøk er det ofte ønskelig å skjerme bygge- og anleggsplasser både for innsyn og for å unngå at det kommer støv/grus ut på vei og fortau. Ved bruk av tette byggegjerder er ofte vindsikring en utfordring.
Med dette nye festet er problemet løst, lover produsenten.

Annonse

Betongfestet benyttes på fundament med tykkelse på opptil 167 mm. Det festes til betongen med 1-2 skruer, og gjerdene settes ned i rør-hylsene. I tillegg sikres det med standard festeklammer både nede og oppe. Hvis man ønsker å tette glippene under og mellom gjerdene leverer Garda Anleggsikring tilpassede metallplater. Eventuelt kan planker benyttes, som vist på bildene.