Steelwrist kommer OilQuick i møte

Endrer betegnelsen på sine helautomatiske oljekoblinger fra OQ til SQ.

Da Steelwrist i april i år lanserte redskapsfester med helautomatisk oljekobling og ga dem betegnelsen OQ – den samme betegnelsen som OilQuick sine fester – falt det ikke i god jord hos OilQuick.

– Vi har mottatt forespørsler på helautomatiske oljekoblinger i lang tid og markedet har forventet at vi kommer med en løsning. Gjennom de siste 5 årene har vi sammenlignet alle tilgjengelige systemer og vi har jobbet med flere forskjellige konsepter. Vi er derfor ekstremt glade for å endelig lansere vår OQ Auto Connections til markedet, uttalte konsernsjef i Steelwrist, Stefan Stockhaus, den gangen.

Annonse

Protester

Nå har den svenske redskapsfesteprodusenten valgt å endre betegnelsen fra OQ til SQ, for å komme OilQuick i møte. OilQuick protesterte nemlig på at Steelwrist brukte den samme betegnelsen som de selv har på sine produkter.

Les mer om dette her (på svensk).

– På tidspunktet for Steelwrists produktlansering, den 26. april 2017, var ikke «OQ» et registrert varemerke, og praksis i bransjen er å bruke felles betegnelser for å beskrive kompatible produkter. Derfor valgte Steelwrist å bruke for eksempel «Steelwrist OQ70» som en produktbetegnelse, skriver Steelwrist i en pressemelding datert 17. oktober.

Varemerke

– Vår hensikt var å gjøre det enkelt for kundene å vite hvilke produkter som er kompatible med hverandre og å bygge en internasjonal standard for automatiske oljekoblinger. Dette viste seg å være svært følsomt for OilQuicks ledelse, som valgte å søke om varemerkeregistrering av «OQ» dagen etter vår produktlansering, og som siden har truet med å saksøke oss flere ganger. Vi har fått en fantastisk mottakelse på vår produktlansering, og for oss er ikke navnet det viktigste. Vi tror at kundene allerede forstår at Steelwrist SQ er fullt kompatibel med OilQuick OQ, sier konsernsjef i Steelwrist Stefan Stockhaus.