Statsbudsjettet: – Hadde forventet mer til vei

Regjeringens forslag til statsbudsjett er opp 6,5 prosent på samferdsel – drøyt fire milliarder – fra fjoråret. – For lite veipenger til å følge opp NTP, påpeker MEFs ferske administrerende direktør Julie M. Brodtkorb.

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, fra saldert budsjett 2017.

Statsråden: – Følger opp NTP

–Økning i overkant av fire milliarder bidrar til sysselsetting, økt konkurransedyktighet for næringslivet og til å knytte landet tettere sammen. Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Annonse

MEFs nye administrerende direktør Julie M. Brodtkorb er ikke så sikker på det, og heller en bøtte kaldvann over samferdselsministerens påstander:

Økningen til veiformål i budsjettforslaget er på 1,8 milliarder. Det er faktisk 2,6 milliarder kroner lavere enn nivået på årlige bevilgninger det legges opp til i første seks årsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Det er verken direktøren eller medlemmer i MEF særlig imponert over.

MEF: – Følger ikke opp NTP

– Anleggsentreprenører over hele landet har rustet seg for aktivitetsvekst. Da er det uheldig at vi kommer skjevt ut allerede i første år av ny NTP. Her står regjeringen i fare for å skape problemer for seg selv. For å kunne hente inn denne underdekningen må regjeringen årlig øke bevilgningene til veiformål med en halv milliard kroner over årsgjennomsnittet som er skissert i transportplanen. Anleggsbransjen er klar for å ta fatt på satsingen, sier adm. dir. Julie M. Brodtkorb i en pressemelding fra Maskinentreprenørenes Forbund.