Spennende dag for Julie Brodtkorb

Besøk til medlemsbedrifter står høyt agendaen til den ferske direktøren i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie Brodtkorb. Fredag i forrige uke var hun på besøk hos medlemsbedrifter i Østfold.

Her var hun på bedriftsbesøk hun sine medlemmer i Asfalt Remix AS i Våler og Råde Graveservice AS i Råde. To bedrifter som ønsker å framstå som offensive på hvert sitt spesialfelt. Dagen ble avsluttet med middag sammen med hele styret for MEF i Østfold.

I Våler og Råde tilegnet hun seg viktig kunnskap fra bedriftseiere som ikke er redd for å kalle en spade for en spade. Selv kvitterte hun med raushet i omtale av entusiastiske entreprenører, og hun ga av seg selv med et sprudlende humør og raushet i kos og klem.

Annonse

Av bedriftslederne Per Brynildsen i Asfalt Remix AS og Terje Andersen i Råde Graveservice AS fikk Brodtkorb klare meldinger om hva disse to forventer seg av MEF i tiden som kommer.

Håpløst med to timers stopp i jobben når vi skal utføre oppdrag i Oslo, mener ledelsen i Asfalt Remix AS. Fra venstre daglig MEF-direktør Julie Brodtkorb, driftssjef Eyvind Brynildsen og daglig leder Per Brynildsen i Asfalt Remix. (Foto: Odd Borgestrand).

Håpløst med to timers stopp i jobben når vi skal utføre oppdrag i Oslo, mener ledelsen i Asfalt Remix AS. Fra venstre daglig MEF-direktør Julie Brodtkorb, driftssjef Eyvind Brynildsen og daglig leder Per Brynildsen i Asfalt Remix. (Foto: Odd Borgestrand).

Lytter til medlemmene

– For meg er det viktig å komme rundt å lytte til våre medlemsbedrifter. Derfor er dette en «opplæringsreise» for meg, sier Julie Brodtkorb. Hun har vært i en rekke fylker de siste par ukene, og fått med seg mange inntrykk og spennende opplevelser.

– Det viktigste for meg å bli oppdatert på medlemmenes fokusområder, og så er det min jobb å følge opp disse innspillene, sier hun videre.

Arbeidsløype i Våler

MEF-direktøren ble møtt med friske innspill fra de lokale medlemmene i Østfold. Per Brynildsen i Asfalt Remix AS la like godt opp til ei «arbeidsløype» med viktige poster for selskapets hverdag.

Det startet med at Julie Brodkorb ble ilagt en bomavgift på 180 kroner, som er siste «tilskudd» på veiavgiftene for selskapet. Brynildsen kunne fortelle at selskapet allerede før den kraftige økningen på bompenger i Oslo har årlige utgifter på over èn million kroner. Nå forventer han at MEF-direktøren forteller politiske myndigheter om hvor mye dette svir for næringstransporten.

Neste post på programmet var gjenbruk av asfaltgranulat. Gjenbruk i Norge er på lavmål sammenlignet med andre land. Dersom mer av asfalten ble gjenbrukt ville det blitt betydelig mer vei for pengene, var Brynildsens påstand.

Direktør Julie Brodtkorb måtte deretter stå i mørket i en vaskehall i to minutter som et symbol på den såkalte innsovningsregelen i Oslo. Ingen i anleggsbransjen har lov å gjøre noe som helst mellom kl.23.00 og 01.00 i hovedstaden, for da er det innsovning. To timer går med til ingenting.

– Jeg forventer at vår nye direktør løfter fram de sakene vi som medlemmer sliter med i vår hverdag, og da har hun full jobb, slik jeg ser det, sier Brynildsen, på vei til flere poster i sitt program.

God kjemi under besøket i Råde Graveservice. Fra venstre administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, daglig leder i Råde Graveservice, Terje Andersen og økonomisjef i Råde Graveservice, Gerd Nilsen. (Foto: Odd Borgestrand).

God kjemi under besøket i Råde Graveservice. Fra venstre administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, daglig leder i Råde Graveservice, Terje Andersen og økonomisjef i Råde Graveservice, Gerd Nilsen. (Foto: Odd Borgestrand).

For store kontrakter

Under besøket ved Råde Graveservice understreket daglig leder Terje Andersen at selskapet er godt fornøyd med aktiviteten i markedet.

– Det er imidlertid en stor utfordring at kontraktene er blitt så omfattende at mange MEF-medlemmer ikke har kapasitet til å legge inn anbud. De store kontraktene favoriserer de store riksentreprenørene uten at prosjektene blir rimeligere av den grunn. Når myndighetene ber små entreprenører samarbeide om anbud, kan vi ikke risikere å bli dømt for ulovlig samarbeid, slik drosjenæringen ble dømt for i sommer, sier Terje Andersen.

Økonomisjef Gerd Nilsen var opptatt av mye unødig papirarbeid og mye byråkrati i bransjen. Dette er også en utfordring for en bedrift på Råde Graveservice sin størrelse.

I en rekke prosjekter er regelverket også et hinder for effektiv utbygging av veiprosjekter og spesielt gang- og sykkelveier, mener lederne i Råde Graveservice.

– Mye kan forenkles uten at det går ut over sikkerheten, og da blir det også flere mindre oppdrag også for de små entreprenørene, understreket Terje Andersen.

MEF har tyngde

– Du går friskt ut i media helt fra starten av. Har du allerede sikret deg en så god ballast i den nye rollen at du våger å gå på barrikadene?

– Ja, faktisk gjør jeg det. Nå er det ikke jeg som har den kompetansen, men den organisasjonen jeg er satt til å lede. MEF har i årevis har utarbeidet en rekke rapporter og faglig stoff om det foreningens medlemmer er opptatt av. Nå gjenstår det å få konfrontert de som sitter med makta, slik at fornuftige innspill blir tatt på alvor. Det har jeg en ambisjon om å ta meg av, sier hun til Anleggsmaskinen.
Julie Brodtkorb har ambisjoner om å være i sin nye jobb i lang tid.

– Min forgjenger var der i 16 år. Så håper jeg at jeg gjør en så god jobb at jeg også får være en stund, sier den svært så uformelle og livlige MEF-direktøren.
Så langt er hun svært godt mottatt rundt om i landet, og det skader nok ikke hennes image at hun også er raus med varme smil og gode klemmer.

– Jeg er trønder, og slik er vi trøndere, sier hun og deler ut en god klem også til journalisten som fulgte henne en dag i Østfold.

Tekst og foto: Odd Borgestrand