Scaleit i samarbeid med danske Poul Tarp

Scaleit AS har inngått en avtale med det danske Ingeniørfirma Poul Tarp A/S om å markedsføre og selge deres mobile veie- og registreringsutstyr i Norge.

Scaleit AS er valgt som samarbeidspartner, da bedriften er meget godt innarbeidet og kjent i det norske marked for industriell veiing. Scaleit AS har gjennom sin snart 50-årige historie opparbeidet seg stor ekspertise innenfor mål og vekt og har avdelinger strategisk plassert rundt i Norge med utgangspunkt i hovedkontoret på Skedsmokorset. Dette skriver Scaleit i en pressemelding.

Tett samarbeid

Scaleit skal ivareta salg av mobile veie- og registeringsløsninger og tilhørende software-løsninger, herunder Tarp Office-GTC administrasjonssystem. Utstyret som forhandles er chassis- og kamvekter, RFID utstyr, avviksrapportering og datautveksling mellom bil og kunders ERP system. Det er spesielt områdene industri og dagrenovasjon som i første omgang blir fokusområder, heter det i meldingen.

Annonse

Dette er typisk renovasjonsbiler som kjører med dagrenovasjon og næringsavfall eller miljøbiler som henter farlig avfall, hvor kravet til bilene i dag er at de har utstyr som er godkjent til kjøp og salg og kan dokumentere bilens daglige produksjon on-line.
All daglig kundekontakt blir fremover ivaretatt fra alle Scaleits avdelinger. Det er lagt opp til et tett samarbeid mellom de to bedrifter, da de fleste servicefunksjoner vil bli utført i Norge og noen enkelte, som f.eks førstegangs verifikasjon, inntil videre vil bli foretatt i Danmark. Scaleit AS vil ha reservedelslager på Skedsmokorset og utføre reparasjon og vedlikehold fra alle avdelinger i hele landet.