Helikopter og radar mot snøskred

I Lavangsdalen sør for Tromsø vil Statens vegvesen i vinter kontrollere og utløse potensielle snøskred med helikopter. Og neste vinter kommer snøskredradaren.

I slutten av mars i år traff et snøskred tre biler på E8 i Lavangsdalen og sperret innfartsveien til Tromsø i et døgn. Nå har Statens vegvesen vurdert hvordan de kan sikre området bedre. Allerede denne vinteren vil helikopter settes inn for å kontrollere og utløse potensielle skred med trykkbølger fra en såkalt Daisybell-klokke. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Skredkontroll med helikopter

– Dette er et verktøy vi har brukt stadig oftere de siste årene, med god erfaring. På dager med stor skredfare kan vi stenge veien en kort periode for å prøve å løse ut skred under kontrollerte forhold. Slik minker sannsynligheten for at naturlige skred skal treffe veien mens den er åpen, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Annonse

Slik forebyggende skredkontroll fra helikopter krever en særskilt beredskap for Vegvesenets geologer, som avgjør om helikopteret skal i lufta og som opererer Daisybell-klokka om bord. I tillegg må entreprenøren med ansvaret for å drifte veien gjennom Lavangsdalen ha beredskap for å stenge veien mens helikopteret jobber, og kunne rydde veien umiddelbart dersom det utløste skredet treffer veien.

Geolog Andreas Persson og hans kolleger i Statens vegvesen vil være oftere i beredskap for å drive aktiv skredkontroll fra lufta.

Snøskredradar

Neste steg i Vegvesenets skredplan for Lavangsdalen er å etablere en radar som overvåker fjellsidene og registrerer snømasser i bevegelse.

– En slik radar vil gi oss mye nyttig informasjon som vi først og fremst kan bruke i de daglige vurderingene for å holde veien trygg og åpen så mange dager av året som mulig. Radaren gir oss også kunnskap som vi kan bruke når vi vurderer flere tiltak på lengre sikt, sier Thorsteinsen.

Etter hvert vil Vegvesenet også vurdere å knytte radaren sammen med lys eller bommer som stenger veien automatisk ved skred.

– Før vi eventuelt gjør det, skal vi vurdere skredene som radaren registrerer, og erfaringer fra tilsvarende prosjekt andre steder, sier Thorsteinsen.

Fra før tester Vegvesenet radarovervåking av snøskred mot fylkesvei 293 i Holmbuktura.

Slik fungerer en Daisybell:

En Daisybell er ei klokke som henger under helikopteret, bare noen meter over de løse snømassene.

Klokka bærer hydrogen og oksygen, og en gnist antenner en eksplosjon i blandinga mellom disse to gassene.

Svake lag i snødekket kollapser under trykket fra eksplosjonen, som kan utløse skred ved ustabile snøforhold.