Brokk-operasjon i Oslo

Den svenske produsenten av fjernstyrte rivningsmaskiner, Brokk, gjennomførte nylig en nordisk «demo tour». I Groruddalen fikk de fremmøtte oppleve fjellsplitting helt uten lyd eller rystelser.

En fjellsplitter av typen Darda C20 ble montert på en Brokk 280, som veier 3150 kg. Splitteren ble deretter senket ned i ett av flere forborede hull, og ikke veldig mange sekunder senere løsnet en stor fjellbokk. Det skjedde helt uten støy, støv eller rystelser. Ikke engang avgasser ble sluppet ut, ettersom maskinen går på strøm.

– Glimrende løsning

– Denne metoden er faktisk i bruk i Follotunnelen i dag. AF Gruppen har to Brokk 500 med hver sin C20, som de bruker til å lage såkalte «cross passages» – eller redningstunneler – mellom tunnelløpene. Det gjøres på denne måten for unngå skader på hovedtunnelløpene, forteller Brokks norske sjef, Dag-Helge Andresen til Anleggsmaskinen.

Annonse
En fjellsplitter av typen Darda C20 montert på en Brokk 280, splittet fjellet lekende lett. Brokks norske sjef, Dag-Helge Andresen, forklarte, mens Patrik Lindqvist fra Brokk i Sverige styrte maskinen. (Foto: Runar F. Daler).

En fjellsplitter av typen Darda C20 montert på en Brokk 280, splittet fjellet lekende lett. Brokks norske sjef, Dag-Helge Andresen, forklarte, mens Patrik Lindqvist fra Brokk i Sverige styrte maskinen. (Foto: Runar F. Daler).

– Det går selvsagt mye tregere enn å sprenge, men når myndighetskravene er strenge er dette omtrent det eneste alternativet. Av og til befinner man seg også svært nær bebyggelse eller andre installasjoner som lett kan ta skade av rystelser og vibrasjoner ved pigging eller sprengning, og da er dette en glimrende løsning. Her har vi koblet splitteren på en Brokk 280, men den er egentlig litt i minste laget. Den burde helst sitte på en Brokk 500, som i Follotunnelen, eller en graver fra 7 tonn og oppover. Vi hadde imidlertid også lyst til å vise fram den nye hammeren SB 702 fra Atlas Copco her i dag, og den er montert på vår Brokk 500. Når man driver med fjellsplitting må jo man ha både en hammer og en splitter. For selv om fjellet er sprukket så må man bryte det ut med hammer, sier han.

Verdens minste

Det går rundt 200 Brokker rundt omkring i Norge per i dag, ifølge Andresen. Det selges ca. to fjellsplittere i måneden og rundt ti riveroboter i året her i landet.

– Dette er jo nisjeprodukter. Men vi kan gjøre jobben der ingen andre kommer til. I trange rom hvor man ikke kan ha avgasser, der er vi. For dette er jo en fossilfri løsning. Her i dag viser vi også fram Brokk 60 på 500 kilo, som er verdens minste riverobot. Den kan f.eks. sendes inn i sementrør, der man ikke ønsker eller det ikke er forsvarlig å sende inn mennesker, forteller han.

– Videre har vi den 1250 kilo tunge Brokk 120, som er verdens minste dieseldrevne rivningsmaskin. Den har vi laget fordi vi er på vei inn i redningssegmentet. Den kan for eksempel sendes inn hvis bygninger kollapser, eller den kan operere som en bomberobot. Vi markedsfører den mot både forsvar, politi og redningstjeneste. Det er jo heller ikke alltid man har tilgang til strøm, så denne er det en del kunder som etterspør, sier han.

Verdens minste riverobot, var også på plass i Groruddalen. Maskinfører Anders Johansen fra R3 Entreprenør lot seg overbevise av styrken, til tross for størrelsen. (Foto: Runar F. Daler).

Verdens minste riverobot, var også på plass i Groruddalen. Maskinfører Anders Johansen fra R3 Entreprenør lot seg overbevise av styrken, til tross for størrelsen. (Foto: Runar F. Daler).

Også minstemann leverer

Rivespesialisten R3 Entreprenør var blant firmaene som hadde funnet veien til Groruddalen denne kalde høstdagen. Og det var mye interessant å se, skal vi tro maskinfører Anders Johansen.

– Vi har vel den største Brokk-maskinparken i landet, men vi har verken Brokk 500, 280 eller 110, så her var det mye interessant. Den aller minste – Brokk 60 – var jo også artig. Den er jo litt liten for min smak, men det gikk som en lek å knuse granitt med den, så den funker jo bra, sier han.