Åpner syv måneder tidligere enn planlagt

Allerede før jul i 2020 kan du kjøre i 110 km/t på ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv i Hedmark.

Det er klart etter at Nye Veier AS og Veidekke Entreprenør AS signerte kontrakten for delstrekningen Arnkvern-Moelv. Kontrakten beløper seg til 2,3 mrd. NOK eks. mva.
Nye Veier har tidligere annonsert åpning sommeren 2021, men nå er det altså inngått avtale med Veidekke om åpning i desember 2020. Tidligere åpning er et resultat av Veidekkes tilbud. Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

Stor samfunnsnytte

– Vi har valgt å benytte oss av Veidekkes tilbud om tidligere åpning. Dette gir syv måneder tidligere åpning av delstrekningen Brumunddal-Moelv, og dermed blir hele Kolomoen-Moelv på 43 km ferdigstilt i desember 2020. Samfunnsnytten av tidligere veiåpning er vesentlig større enn kostnaden og derfor gjør vi dette, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

Annonse

Kontrakten med Veidekke Entreprenør AS beløper seg til 2,3 mrd NOK eks. mva. Dette inkluderer også nytt kryss i Moelv.

– Ferdigstillelsen og åpningen frem til og med Moelv veikryss forutsetter at den pågående omreguleringen blir vedtatt av Ringsaker kommune i løpet av 2017 slik planen er. Blir den det er også strekningen nord for Skarpsnotunnelen i Moelv ferdigstilt i 2020, sier Moshagen.

Kontrakter for over 10 mrd.

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E6 Arnkvern-Moelv er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement). Styret i Nye Veier AS bestemte 19. september 2017 at Veidekke Entreprenør AS skal bygge nye E6 fra Arnkvern til Moelv. Veidekke har med seg Sweco Norge AS som rådgivende ingeniør.

– Med denne signeringen markerer vi at Nye Veier passerer 10 mrd (eks. mva) i signerte entreprisekontrakter siden oppstarten. Nye Veier har et stort samfunnsoppdrag, og dette er store summer. Vi er avhengig av effektiv fremdrift og gode resultater, og denne milepælen betyr at det er jobbet godt i organisasjonen vår. Markedet har tatt godt imot vår måte å jobbe på, og vi ser frem imot fortsettelsen.
Det kommer flere kontrakter, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland.

Kontrakten ble signert 3. oktober av prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier og administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør AS. Signeringen ble utført elektronisk.

Delstrekningen Arnkvern-Moelv er 24 km og inngår i utbyggingen av 43 km firefelts motorvei med 110 km/t fra Kolomoen til Moelv.