– Renovasjon er langt mer enn laveste pris!

Nordens største aktør innen husholdningsrenovasjon, RenoNorden, er konkurs.
– Resultatet av et ekstremt prispress fra kommunal side, sier MEFs fagsjef for avfall og gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie.

Renovasjonsselskapet RenoNorden meldte i en børsmelding 18. september at de er konkurs. Selskapet leverer tjenester til over fem millioner mennesker i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Men nå er det altså slutt.

Dette er hva Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for avfall og gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), uttaler om saken:

Annonse

Overlever ikke

«Vi er i dag i en utrolig trist situasjon for en bransje som bare så vidt har kommet i balanse etter at Veireno gikk over ende i vinter. For avfallsbransjen og for konkurransen om innhenting av husholdningsavfallet er dette en tung dag hvor mange nye løsninger må finnes.

Foto: Runar F. Daler.

Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler.

Dessverre er dagens situasjon noe som har gjæret i lang tid, og som kommer som et resultat av et ekstremt prispress fra kommunal side i deres konkurranser om renovasjonstjenester. Mye av grunnen til at en gigant som RenoNorden går over ende er at altfor mange kommuner har en blind tro på at laveste pris er det eneste innbyggerne er opptatt av. MEF mener fortsatt at konkurranse gir den beste utnyttelsen av fellesskapets ressurser, men nå må offentlige oppdragsgiver innse at laveste pris betyr at private leverandører over tid ikke overlever.

På kvaliteten løs

Når det offentlige velger å konkurranseutsette innhenting av husholdningsavfallet, må funksjon og gjennomføringsevne være det mest interessante, langt viktigere enn laveste pris. Leverandørene må vurderes på hvilke løsninger de foreslår, hvordan de ser for seg å løse selve oppdraget, og ikke minst hvilken faglig tynge stiller de med som tilleggsgaranti for at jobben blir gjort på en måte som innbyggerne er fornøyd med.

Norge har i dag mange gode, solide og seriøse leverandører av renovasjonstjenester, og disse sitter på en enorm kunnskap og erfaringskompetanse som kommunenes innbyggere kan nyte godt av hvis de får lov til å vise hva de kan. Denne muligheten forsvinner når kommunene spesifiserer oppdragets gjennomføring i detalj i forkant, og i tillegg vektlegger pris høyt. Da ender vi nok en gang opp med at laveste pris vinner, og ofte på bekostning av kvaliteten.

Blir ikke færre beholdere

Til syvende og sist er det mennesker som skal tømme en avfallsbeholder og kjøre fra hus til hus i en kommune. Antall beholdere, eller antall kilometer som skal kjøres blir ikke færre for en konkurrent som tilbyr lavere pris. Det eneste som skjer når prisen skal presses ned er at man må redusere antall biler og antall ansatte som skal gjøre jobben. Dette betyr kun at sjåføren må løpe enda litt fortere mellom beholderne for å rekke hele ruten på den planlagte dagen. Alt for at kommunen skal ha en opplevelse av å ha gjort en god jobb i anskaffelsen, og har fått ned renovasjonskostnaden.

Ikke bærekraftig

MEF håper og ber om at kommune-Norge ser at pris ikke kan være det viktigste i fremtidige konkurranser om renovasjonstjenester. Dette er ikke en bærekraftig løsning og vi må rette fokuset mot løsninger og la kostnadsnivået ligge der hvor det er mulig for private leverandører å operere og overleve.»