Nærmer seg kjempekontrakt med Nye Veier

Styret i Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS skal få bygge ny E6 mellom Arnkværn og Moelv i Hedmark. En kontrakt på 2,3 mrd. kroner (eks. mva.).

Det ble kjent i juli at Veidekke hadde levert det beste tilbudet i konkurransen om den 24 km lange veistrekningen mellom Arnkvern og Moelv. Etter en vellykket konkretiseringsfase mellom Nye Veier og Veidekke er partene enige om å gå videre i prosessen. Med som rådgiver har Veidekke valgt Sweco. Det skriver Veidekke i en pressemelding.

Nå er det en klagefrist frem til fredag 29. september. Dersom det ikke kommer inn innsigelser er det planlagt kontraktssignering tirsdag 3. oktober.

Annonse
Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. (Foto: Nye Veier).

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. (Foto: Nye Veier).

Tidlig involvering

– Vi har gjennomført en god konkretiseringsfase sammen med Veidekke. Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i prosjektet har vi fått på plass smarte løsninger til riktig pris. Konkretiseringsfasen bekrefter at Veidekke har jobbet grundig med løsningene de tilbyr, sier Øyvind Moshagen i en pressemelding fra Nye Veier. Han er Nye Veiers prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

I konkretiseringsfasen har Veidekke Entreprenør AS presentert sin plan for hvordan de skal nå målene i veiutbyggingsprosjektet. Pris utgjør 25 prosent av tildelingskriteriene når byggherrens makspris er nådd.

Sparer 20 %

– Med en kontraktssum på 2,3 mrd NOK eks. mva. for Arnkvern-Moelv, ligger Nye Veier an til en total kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark, sier Moshagen.

Les mer om prosjektet her: https://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e6-kolomoen-moelv/