Laget universal redskapslås for over ti år siden

Mange maskinfolk ønsker en standardisering i jungelen av ulike betjeningsløsninger for redskapsfester. Paal Søberg laget en universal redskapslås allerede i 2006.

VINSTRA: – Ideen er at det skal være lik betjening på redskapsfester. Uansett merke og tilleggsutstyr, så skal det se likt ut og brukes likt.

Det sier Paal Søberg (70) fra Vinstra. Han har blant annet vært maskinentreprenør og aktiv tillitsvalgt i MEF. I årene 2000-2004 ledet han et prosjekt i Nordisk Vegteknisk Forbund (NVF).

Annonse

Frustrerende forskjeller

I forbindelse med reportasjene om redskapsfester har det fremkommet betydelig frustrasjon over store forskjeller i hvordan redskapsfester opereres. Mange ønsker seg en standardisering i villniset av ulike og varierende løsninger.

Noen vil kanskje tro at det er et nytt ønske som dukker opp nå. De tar feil.

Nordisk prosjekt om HK-fester

Allerede i 2004 publiserte NVF rapporten 9/2004 «Sikkerhet ved bruk av maskiner – Standardisert merking og betjening for bruk av tilleggsutstyr», som ble utarbeidet gjennom prosjektet Paal Søberg ledet.

Prosjektet behandlet blant annet det vi i dag kjenner som dagens temmelig ensartede HK-festesystemet på skuffer og redskaper, der «S» og et tall angir passende størrelse til maskinen.

Det ble det også diskutert et behov for ensartet merking av hydrauliske uttak og tilkoblinger samt en ensartet betjening av alt dette tilbehøret fra inni hytta.

– Poenget med det prosjektet var å bidra til bedre sikkerhet ved standardisere redskapsfester, uavhengig av produsent og maskintype, sier Søberg.

Merking og styring av hydraulikk

I etterkant av dette prosjektet etablerte han foretaket Maskin & Sikkerhet AS. Her fikk han utviklet to systemer:

  • Merkesystemet SafetyMark, for merking av hydraulikkuttak og tilkoblet hydraulisk utstyr på alle typer maskiner og kjøretøy.
  • Styresystemet SafetyLock, for standardisert betjening av redskaps- og HK-fester, over og under tiltrotator.

SafetyLock ble programmert og utarbeidet i prototyper. En prototyp ble testkjørt gjennom halvannet år i en hjullaster. Deretter ble systemet lagt til side. Det er grenser for hvor mye én mann kan få til.

Paal Søberg valgte å prioritere innsats på merkesystemet SafetyMark. Han er usikker på om det var et riktig valg.

Skuffet over organisasjoner

–  Med det vi ser i dag er det godt mulig jeg heller skulle satset på SafetyLock i stedet, sier han.

Søberg er skuffet over at organisasjonene i maskinbransjen – MEF, EBA og MGF – i fint liten grad har tatt til seg og videreført arbeidet prosjektgruppen la ned i rapporten om behovet for en slik standardisering.

Paal Søberg, Safetylock

UNIVERSAL: SafetyLock ble utviklet som en universalstyring av redskapslåser, som skulle være enkel for alle å forstå. Utviklet av Paal Søberg. (Foto: Jørn Søderholm)

Safetylock ble utviklet mens anleggsmaskiner flest fortsatt var temmelig analoge greier. Men det ble likevel laget med tanke på fremtiden.

Likt å bruke

Selve systemet er programvare som kan hente informasjon fra sensorer på maskin og redskapsfester.

Kontrollpanelet skal gjøre det likt å bruke, uansett maskin og tilbehør. Kontrollpanelet kan være noe som dukker opp i en moderne maskins hoveddisplay, på skjermen til maskinstyringen eller en egen fysisk boks, slik det ble utviklet i 20016.

Prototyp og demoversjon

SafetyLock er ikke tilgjengelig i handel pr i dag. Prototypene som ble laget i 2006 finnes fortsatt, og en demoversjon av systemet befinner seg hos en annen aktør som er leverandør til anleggsbransjen.

Selv antyder Søberg at SafetyLock meget vel kan komme i produksjon og salg.

– Ja, det kan være leveringsklart til våren, hvis investorer kommer på banen og «noen» bidrar til at det innføres som en standard, sier Paal Søberg.