Godkjent av konkurransetilsynet

NCCs får lov til å overta virksomheten i det Peab-eide selskapet Nordisk Fundamentering AS.

Det betyr at nærmere 80 ansatte i Nordisk Fundamentering AS overført til NCC Industry AS og vil inngå i enheten Hercules Fundamentering.

– Som ventet godkjente Konkurransetilsynet ervervet av virksomheten i Nordisk Fundamentering AS. Vi jobber nå videre og følger vår integrasjonsplan med et mål om en felles integrert enhet av Hercules og Nordisk Fundamentering 1. november, sier Mats Norberg, leder for Hercules i Norden, i en pressemelding.

Annonse

Blant de store

Med dette oppkjøpet blir Hercules Fundamentering blant de største aktørene i det norske markedet for fundamentering. Konkurransetilsynet ga sin godkjennelse av oppkjøpet 18. september.

NCC har en strategi om å være en sentral aktør i det norske markedet for fundamentering.

– Med nye medarbeidere fra Nordisk Fundamentering og ansatte Hercules Fundamentering, skal vi skape en konkurransedyktig enhet basert på bedriftskulturen vi har i NCC. Vi får en stabil og slagkraftig enhet, som skal tilby våre kunder sikre og effektive tjenester, sier Mats Norberg.

Siden 1962

Nordisk Fundamentering AS er en av Norges største aktører innen fundamentering. Firmaet har sin opprinnelse i de to selskapene Smefa og Nordenfjeldske Spunt- og Peleservice (NSP) – med erfaring i bransjen siden henholdsvis 1962 og 1977.
I 2016 hadde Nordisk Fundamentering en omsetning på om lag 252 millioner kroner og hadde ca. 100 ansatte. Selskapet har kontor i Enebakk utenfor Oslo og i Trondheim. Hercules Fundamentering har kontorer i Oslo og Bodø.