Få inn penger for gammelt, ubrukelig verktøy

Ny returordning for brukt og utslitt verktøy. Hentes i tilkjørt bur. Eieren får utbetalt noen kroner i «pant» etterpå.

Har du noe gammelt, brukt verktøy liggende. Kanskje det har gjort sitt, og ligger rundt på lageret eller verkstedet uten å være til særlig nytte? Nå kan du på en enkel måte levere det inn til gjenvinning og få ut noen kroner i «pant» for det gamle verktøyet.

– Over hele landet samler tonnevis med elektrisk og elektronisk verktøy støv fordi det ikke lenger er i bruk. For eieren er dette tapte inntekter, for miljøet er det en trussel, sier Norsirk i en pressemelding.

Annonse

Innsamling av utrangert verktøy

Selskapet Norsirk lanserer nå en enkel tjeneste som gjør at aktører i byggenæringen kan få inn penger på verktøy som ikke lenger brukes.

– Verktøy er spesialavfall som har en verdi for den som eier det. Å la oss hente brukt verktøy handler om mer enn samfunnsansvar. Det er smart prosjektstyring og lønnsom bedriftsøkonomi. Vi hjelper næringen å bli kvitt avfallet, og i mange tilfeller vil vi også betale for utstyret, sier administrerende direktør Stig Ervik i Norsirk.

Hans selskap byttet i fjor navn fra Elretur, kjent for miljøhåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall) med nærmere 20 års spesialkompetanse på området.

– De som «panter» verktøyet hos oss får inntekter på avfallet. Det er enkelt, smart, og man følger lover og regler, sier Ervik.

Får tilkjørt avfallsbur

Ordningen er innebærer ikke at bedriften må bruke egen arbeidskraft på kjøring og levering av det gamle verktøyet. I stedet kan man ringe til innsamlere, få tilkjørt et avfallsbur som plasseres på tomta eller byggeplass. Buret hentes deretter til avtalt tid.

– Dermed blir verktøyet en ressurs i avfallsstrømmen, sier Stig Ervik.

«Verktøy» er i denne sammenhengen det meste som går på strøm eller batteri. Dette kan være alt fra industrimaskiner store som hus og komponenter fra gamle sagbruk til håndverktøy som boremaskiner, driller, slipemaskiner, sveiseverktøy eller andre produkter av lignende typer.

Panteordningen er derfor relevant for hele byggenæringen, siden alle byggeplasser av en viss størrelse har krav om avfallsplan og sortering av avfallet.

Kildesortering av utrangert utstyr

– Når man skal redegjøre for kildesortering av 60 prosent av avfallets vekt, er det ingen grunn til å la ubrukt utstyr ligge i veien på lageret, verkstedet eller byggeplassen. Defekt og utrangert verktøy hører hjemme i godkjente systemer for miljømessig korrekt gjenvinning, sier Ervik.

I tillegg til returordningen for EE-avfall, samler Norsirk også inn batterier og emballasje.

Slik fungerer returordningen:

1. Ring din lokale innsamler (liste her) og bestill avfallsbur for innsamling av verktøy
2. Fyll opp med elektrisk og elektronisk verktøy
3. Ring og bestill henting
4. Verktøyet veies, og «panten» utbetales

Elektrisk, ikke hydraulisk

Mange maskinentreprenører har utrangerte anleggsmaskiner ute på tomta. Denne nye ordningen gjelder i utgangspunktet elektrisk småverktøy som går oppi mobile avfallsbur. Verktøy og utstyr som er for stort til å få plass i bur kan det gjøres særskilte avtaler på.

– Større maskiner – også motordrevne og hydrauliske – kan tas inn og håndteres av våre operatører. Her må det gjøres konkrete vurderinger og avtaler i hvert tilfelle, sier Zlatko Kazaz i Norsirk.

– Hvor stor er denne «panten» man får utbetalt?

– Det avgjøres av våre operatører, og regnes ut i hvert tilfelle. Typen verktøy og logistikk kommer med i regnestykket, sier kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby i Norsirk.