Endelig MEF!

Etter fem måneder i karantene ble Julie M. Brodtkorb endelig presentert som MEFs nye leder på Loen-dagene. Og hun går offensivt ut.

– MEF skal ta makt etter den verdiskapningen vi gir samfunnet! Hele 77 milliarder i samlet omsetning. Det er mye! Og dette er bedrifter drevet av nordmenn bosatt i Norge – akkurat det alle politikere, helt uavhengig av parti, har sagt er de aller viktigste arbeidsgiverne i dette landet. Vi skal derfor med stolthet kreve bedre rammebetingelser, ikke godta dårligere, slo Julie Brodtkorb fast under sin svært engasjerte «innsettingstale» i Loen.

«Da jeg begynte å undersøke hvem medlemmene i MEF egentlig er, så fant jeg ut at de utgjør et av de viktigste tannhjulene i AS Norge.»

Annonse

 

Som en hest i startgropa

Som tidligere statssekretær, stabssjef ved Statsministerens kontor og Erna Solbergs personlige rådgiver, har Julie vært vant til særdeles hektiske arbeidsdager. Den fem måneder lange karantenen hun ble pålagt før hun kunne begynne i MEF, var derfor en aldri så liten utfordring for henne.

– Helt siden jeg var ei lita jente i Trondheim, har jeg likt å jobbe. «Arbeid skaper mennesker» sa bestemora mi alltid. Derfor har det vært utrolig frustrerende å bli satt i så lang karantene. Jeg har følt meg som en hest som står i startgropa og bare venter på å få slippe ut, sier hun til Anleggsmaskinen.

Ambassadør og fanebærer

Men nå har hun altså endelig blitt «sluppet ut», og hun har mer enn nok å ta tak i. Først og fremst skal hun gjøre seg kjent med organisasjonen og bedriftene.

– Jeg starter jobben i MEF med det jeg tror blir det aller viktigste; og det er å forstå medlemsbedriftene. For skal jeg kunne bidra til å omsette deres drømmer og prioriteringer til virkelighet, så må jeg forstå dem. For jeg ønsker å bli medlemmenes stemme, ambassadør og fanebærer, erklærer Julie.

OFFENSIV: – Vi skal med stolthet kreve bedre rammebetingelser, ikke godta dårligere, slo Julie Brodtkorb fast under sin åpningstale under Loen-dagene. (Foto: Runar F. Daler).

OFFENSIV: – Vi skal med stolthet kreve bedre rammebetingelser, ikke godta dårligere, slo Julie Brodtkorb fast under sin åpningstale under Loen-dagene. (Foto: Runar F. Daler).

– Jeg gleder jeg meg til å kunne jobbe for at noen av Norges viktigste bedrifter skal få bedre rammevilkår. Og når Stortinget samles nå i oktober, så skal vi være der og sette våre krav på agendaen. Jeg ser nå med andre øyne på arbeidet regjeringen gjør, og i en del saker blir jobben min også å være kritisk. Men skal vi lykkes med den jobben, så må vi gjøre den sammen.

– Vi skal bygge Norges fremtid

Til tross for at MEFs nye toppleder ikke har inngående kjennskap til anleggsbransjen fra før, mener hun overgangen ikke er så stor som man kanskje skulle tro.

– Da jeg begynte å undersøke hvem medlemmene i MEF egentlig er, så fant jeg ut at de utgjør et av de viktigste tannhjulene i AS Norge. MEF-bedriftene bygger landet! Veien fra min forrige jobb til denne jobben i MEF er egentlig ikke så veldig lang. For det å sitte i regjering handler også om å bygge landet. Regjeringen gjør den delen av jobben som må til før maskinentreprenørene kommer inn med sine maskiner. Sånn sett kan vi si at vi har bygd sammen; jeg på et kontor og MEF-bedriftene ute i felten. Men nå skal vi virkelig samarbeide, og det gleder jeg meg veldig til, sier hun.

– Jeg er så fornøyd med at jeg endelig har lov til å si «vi i anleggsbransjen». Det føles deilig! Og vi i anleggsbransjen skal være stolte. Jeg er utrolig stolt av å få lov til å være del av MEF. Og hele Norge bør være stolt av alle 30.000 ansatte i våre medlemsbedrifter. Vi i MEF skal bygge Norges fremtid!

MUNTERT: MEFs nye administrerende direktør ble introdusert av hovedstyreleder Arnstein Repstad (midten) og leder for avdelingsstyret i Sogn og Fjordane, Harald Kvame. (Foto: Runar F. Daler).

MUNTERT: MEFs nye administrerende direktør ble introdusert av hovedstyreleder Arnstein Repstad (midten) og leder for avdelingsstyret i Sogn og Fjordane, Harald Kvame. (Foto: Runar F. Daler).

«Kult! Nå er jeg også en MEF-er!»

Stolthet

Med en ukes fartstid i MEF, røper Julie hun at hun er overrasket over bransjen, organisasjonen og medlemmene – i positiv forstand.

– Jeg er imponert over hvor utrolig imøtekommende alle er. Alle er enkle å prate med og bli kjent med, og de tar seg selv veldig lite høytidelig. Dette er jo en utrolig interessant bransje. Men det er først når man kommer på innsiden at man virkelig forstår hvor avhengig hele samfunnet er av denne bransjen, sier hun.

– Likeledes er jeg mektig imponert over hvordan man har klart å integrere «alle» inn i et arrangement som Loen-dagene. Der både medlemmer, utstillere og de fra administrasjonen fremstår nærmest som en eneste stor familie. Fra barn ned i treårsalderen som får prøve seg på å styre en liten gravemaskin, til ektefeller og partnere som var med for 37. gang på rad! Da jeg reiste hjem fra Loen, så følte jeg at «kult! – nå er jeg også en MEF-er!». For alle virker så stolte over å være en del av MEF. Når man har klart å bygge en slik stolthet så mener jeg man virkelig har fått til noe viktig i en organisasjon, avslutter hun.