Har bedt Hæhre bygge helt til Saltfjellet

De to nordligste parsellene på E6 Helgeland Nord kunne bli tatt ut for å spare penger. Det skjer ikke. Nå har TE BetonmastHæhre fått grønt lys helt til Saltfjellet.

MO I RANA: Statens vegvesen har gitt Hæhre beskjed om å bygge ny E6 helt til Saltfjellet.

De to nordligste parsellene i prosjektet E6 Helgeland nord er såkalte opsjonsparseller, som betyr at de kan bli tatt ut av pakken dersom pengene ikke strekker til. Ettersom prosjektet har vist seg dyrere å realisere enn forutsatt i utgangspunktet, har det lenge vært usikkert hvorvidt de siste to parsellene ville bli bygget. Men nå har Samferdselsdepartementet gitt melding om at det bare er å sette i gang, melder Statens vegvesen.

Annonse

Effektiv og sammenhengende utbygging

– Dette var en svært gledelig beskjed å få, og vi har nå gitt entreprenør Hæhre grønt lys for bygging. Poenget med kontraktsformen vi har valgt i prosjektet E6 Helgeland har vært å kunne bygge langt og sammenhengende, og på den måten sikre en kostnadseffektiv utbygging. Nå får vi gjort nettopp det, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Parsellene Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna strekker seg over til sammen 13 kilometer. Ifølge Nyland er det mye penger å spare på å realisere dem nå.

– De ville trolig kostet det dobbelte på et senere tidspunkt. Stordriftsfordelene i et prosjekt som dette er åpenbare: Hæhre har allerede både folk og maskiner på Helgeland. Derfor er det definitivt best å bygge alt med en gang, sier Nyland.

Samferdselsdepartementet skriver (pdf) i et brev til Vegdirektoratet at de tar sikte på å legge frem en ny sak for Stortinget om et revidert bompengeopplegg så snart som mulig.

Fra Nord-Trøndelag til Saltfjellet

Utbyggingsprosjektet E6 Helgeland strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Saltfjellet i Rana kommune, en strekning på ca. 260 kilometer. Statens vegvesen skal sammen med entreprenørene bygge og utbedre i alt 143 kilometer europaveg, fordelt på tre delprosjekter.

I delprosjektet E6 Helgeland nord gikk spaden i jorda i september 2015. Delprosjektet skal være ferdig høsten 2019.