AF Gruppen gjenvinner oljeplattformer

AF Gruppen ASA inngår rammeavtale med ConocoPhillips (UK) for fremtidig fjerning og gjenvinning av opptil 7 plattformer i den sørlige Nordsjøen.

Rammeavtalen omfatter prosjektering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av opptil syv satellittplattformer, med en total vekt på ca. 10 000 tonn i løpet av de neste 10 årene.

– AF Gruppen har omfattende erfaring med offshore-EPRD prosjekter, og denne avtalen passer godt med vår kapasitet og kompetanse. Vi gleder oss over tilliten ConocoPhillips (UK) viser oss, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en prssemelding.

Annonse