Nytt klimanettverk: «Grønn Anleggssektor»

Det nyetablerte nettverket «Grønn Anleggssektor» håper å bli en av Norges viktigste arenaer for utvikling av konkurransedyktige løsninger for miljøvennlig og fossilfri anleggsdrift.

Startskuddet for det nyetablerte nettverket «Grønn Anleggsektor» fant sted på Gardermoen tirsdag 29. august. Nettverket har ambisjon om å bli en av Norges viktigste arenaer for utvikling av konkurransedyktige løsninger for miljøvennlig og fossilfri anleggsdrift.

Arena for kunnskapsformidling

NCC og SINTEF har, sammen med transportetatene og flere andre leverandører til byggenæringen, gått sammen om å etablere nettverket «Grønn Anleggssektor». Nettverket skal jobbe konkret med hvordan anleggsbransjen kan bidra til klimakutt og bli grønnere. Nettverket har støtte fra Norges Forskningsråd frem til 2020.

Annonse

– Nettverk og dialog på tvers av verdikjeden bidrar til at NCC og bransjen som helhet presterer bedre. Utfordringene vi kommer til å møte i fremtiden er ikke nødvendigvis de vi møter i dag, så muligheten til å føre en dialog om dette sammen er oppløftende, uttaler NCC i en pressemelding.

Om nettverket

Anleggssektoren har en viktig rolle og er en av de viktigste bidragsyterne for å nå målet om reduksjon av norske utslipp av klimagasser som beskrevet i Klimaforliket 2012. Sektoren står for 30 prosent av alle utslipp fra transportsektoren og i tillegg kommer indirekte utslipp fra byggematerialer.

Nettverket Grønn Anleggssektor ønsker å sikre sektorens konkurransekraft, og i en grønn og fossilfri framtid er innovasjon og nye former for verdiskapning nødvendig. En helhetlig håndtering av utfordringene og omstilling til grønn vekst i anleggssektoren krever samarbeid mellom ambisiøse aktører og en aktiv utvikling av konkurransedyktige løsninger.

Nettverket Grønn anleggssektor starter i 2017 og har økonomisk støtte fra Forskningsrådet fram til 2020.