Nordisk Fundamentering selges

NCC har inngått avtale om overtakelse av virksomheten i det Peab-eide selskapet Nordisk Fundamentering AS.

Med overtakelsen blir NCC blant de ledende aktørene i markedet for fundamentering i Norge.

Konkurransetilsynet må godkjenne

NCC overtar personell og utstyr tilhørende Nordisk Fundamentering AS. Inntil Konkurransetilsynet har godkjent overtakelsen fortsetter Nordisk Fundamentering AS uforandret sitt arbeid innen fundamentering. Etter godkjent overtakelse av virksomheten blir nærmere 80 ansatte i Nordisk Fundamentering AS overført til NCC Industry AS og vil inngå i enheten Hercules Fundamentering.

Annonse

– Vi er svært fornøyde med å kunne overta virksomheten i Nordisk Fundamentering AS og ser frem til å ta imot våre nye medarbeidere etter at virksomhetsoverdragelsen er godkjent av Konkurransetilsynet, sier Mats Norberg i en pressemelding. Han er nordisk leder for Hercules i NCC Industry.

Blir blant de største

Med dette oppkjøpet blir NCC blant de største aktørene i det norske markedet for fundamentering. Det er ventet at Konkurransetilsynet gir sin godkjennelse av oppkjøpet slik at virksomheten kan overtas i løpet av 4. kvartal 2017.

NCC har en strategi om å være en sentral aktør i det norske markedet for fundamentering.

– Med nye medarbeidere fra Nordisk Fundamentering og ansatte i NCC-enheten Hercules Fundamentering, skal vi skape en konkurransedyktig enhet basert på bedriftskulturen vi har i NCC. Vi får en stabil og slagkraftig enhet, som skal tilby våre kunder sikre og effektive tjenester, sier Mats Norberg.

Nordisk Fundamentering AS har sin opprinnelse i de to selskapene
Smefa og Nordenfjeldske Spunt- og Peleservice (NSP) – med
erfaring i bransjen siden henholdsvis 1962 og 1977. I 2016 hadde selskapet en omsetning på om lag 252 millioner kroner og om lag 100 ansatte. Selskapet har kontor i Enebakk utenfor Oslo og i Trondheim. Hercules Fundamentering i NCC Industry har kontorer i Oslo og Bodø.