Vil ikke annullere konsulent-bestilling

Konsulentselskapet Direkt AS nekter å annullere den ufrivillige bestillingen – fordi MEF advarer mot å bruke dem. Konsulentselskapet gir en annen fremstilling av kommunikasjonen enn Eivind Ottesen.

Maskinentreprenør Eivind Ottesen i Tjøme Graveservice føler seg lurt av konsulentselskapet Direkt AS.

Les også: MEF advarer mot konsulentselskaper.

Annonse

– Lang, hyggelig prat

– Vår konsulent snakket med daglig leder i Tjøme Graveservice AS omkring sentralgodkjenningen de har på firmaet i dag og om de skulle ha denne fornyet når den går ut. Etter en lang hyggelig prat med kunden fikk kunden et tilbud fra oss på kun kr 6 000. Vi ville da bistå ham med hele søknaden om fornyelse. Han ønsket da vårt tilbud på dette. Det ble sagt på telefon at vi ville sende ham dette tilbudet på SMS etter samtalen, at han måtte svare på meldingen med OK for å bekrefte bestillingen på tilbudet. Kunden svarte på denne SMS med OK på tilbudet straks han hadde mottatt og lest meldingen fra oss, sier daglig leder Eric Ulvesæter i Direkt AS.

Han hevder det kun fant sted én telefonsamtale, og avviser at Eivind Ottesen i Tjøme Graveservice AS skal ha blitt ringt opp tre ganger før bestillingen.

Ulvesæter sier videre at det dagen etter telefonsamtale og bestilling ble sendt ut ordre og informasjon i vanlig post, og dessuten en epost med kopi av ordrebekreftelse og informasjon tre dager senere.

Ønsket kansellering

Telefonsamtalen og bestillingen fant sted 16. mars. En snau måned senere, 24. april, var det i følge Ulvesæter ny telefonkontakt, og at det da var Tjøme Graveservice AS som tok kontakt med Direkt AS.

– En dame ringer til oss på vegne av Tjøme Graveservice AS. Hun ønsket at bestillingen skulle bli kansellert grunnet at de nå hadde snakket med MEF. På grunnlag av MEFs advarsler mot å bruke oss ønsket de ikke lengre å bruke oss på denne tjenesten. Samme dag mottok vi en epost fra kunden, som sa ordrebekreftelsen er en feiltakelse og ba om at denne skulle annulleres, skriver Ulvesæter i en epost.

Sendte påminnelse

– 5. mai sendte vår saksbehandler på sentralgodkjenning en påminnelse om at vi må få tilsendte skjemaer i retur med opplysninger slik at vi klan komme i gang med søknaden for kunden. 6. mai ber kunden igjen i epost om at saken annuleres. 12. mai sender vi igjen en mail til kunden om at faktura og tjeneste løper som normalt videre, skriver Eric Ulvesæter blant annet.

Han understreker at Direkt AS driver meget seriøst, følger opp alle kunder nøye og at selskapet er et av Norges billigste på bistand til søknader om sentralgodkjenning. Han opplyser også at selskapet har egne kundebehandlere som kun sitter med sentralgodkjenningssøknader, og at kunder aldri blir belastet for mer enn avtalt på forhånd.

Gjengitt nøye i SMS

SMS-en Eivind Ottesen mottok. Skjermdumpen er ikke fra hans egen telefon.

SMS-en Eivind Ottesen mottok. Skjermdumpen er ikke fra hans egen telefon.

– Avtalen har blitt inngått pr SMS uten at kunden har vært klar over det. Hvorfor avviser dere å annullere slike bestillinger?

– Alle våre avtaler er avtalt på telefon og gjengitt nøye i en ettersendt SMS til kunden. Meldingen som blir sendt ut inneholder hvilken tjeneste som er avtalt, hva kunden skal betale og hvem han bestiller tjenesten av. Dette for at det ikke skal være noen uklarheter eller tvil om hva som ble avtalt med kunden i telefonsamtalen. Grunnen til at kunde her ønsker å annullere avtalen er at han har blitt advart av MEF om å bruke oss, sier Eric Ulvesæter.

– Feil og villedende påstand

– Kunden oppgir at dere har ringt flere ganger, latt være å følge opp på epost og stresset kunden til å svare ja på en bestillings-SMS. Er det et vanlig forløp på salg av bistand hos dere?

– Påstanden er både feil og villedende, og stemmer slett ikke med salgsforløp hos oss. Kunden ble kontaktet på telefon én gang i forkant av bestillingen, hvor han etter samtalen fikk tilsendt en SMS med tilbud gjengitt ut fra det som var avtalt i telefonsamtalen. Han har både mottatt og lest meldingen på SMS før han har svart på meldingen og sendt den tilbake med OK til oss med at han ønsket vårt tilbud. Alle eposter har blitt besvart og fulgt opp fra vår side.

– Betenkelig at MEF advarer

– MEF advarer småbedrifter mot å bruke konsulentfirmaer som dere, på grunn av mye negative erfaringer og bondefangeri. Hva er din kommentar til det?

– Jeg finner det betenkelig at MEF advarer sine medlemmer mot å bruke et konsulentfirma som oss. MEF er selv 100 prosent aksjeeier i det private aksjeselskapet MEF Service AS, hvor et av deres vedtektsformål er å yte direkte bistand til MEFs medlemmer. Jeg har full forståelse for at kunder blir engstelige for å bruke oss og våre tjenester, når MEF sier vi er useriøse og på det sterkeste advarer mot å bruke konsulentfirma som oss. Slike uttalelser fra MEF er heller ikke noe grunnlag alene for å kansellere en allerede inngått avtale med oss, sier Eric Ulvesæter.