MEF advarer mot konsulenter

– Hjelp til sentral godkjenning? Styr unna aggressive konsulentselgere og SMSer. Spør heller oss om hjelp, sier fagsjef Finn N. Bangsund i MEF.

Eivind Ottesen i Tjøme Graveservice føler seg lurt av et konsulentfirma.

Aggressive metoder

MEF er godt kjent med konsulentfirmaer som med aggressive og pågående metoder vil selge bistand til sentral godkjenning. Fra medlemsbedrifter får organisasjonen stadig meldinger om aggressiv markedsføring og uriktig informasjon om reglene for sentral godkjenning.

Annonse

Fagsjef Finn N. Bangsund har en klar anbefaling:

– Styr unna! Vi er kjent med at noen useriøse firmaer tilbyr slik hjelp. Vi anbefaler våre medlemmer om ikke å benytte disse, sier Bangsund.

Han ønsker ikke å navngi konkrete konsulentfirmaer, men bekrefter at det er et fåtall firmaer som går igjen i varslingene som kommer inn fra MEF-medlemmene. Han kjenner til historien Eivind Ottesen i Tjøme Graveservice forteller, og bekrefter at dette er et forløp som også andre MEF-medlemmer har vært gjennom.

Lite seriøst

At den som har blitt kontaktet ikke skjønner hva man svarer på, og det eneste man får tilbake er en påstand om at de er bundet vitner etter Bangsunds syn om lite annet enn manglende seriøsitet fra konsulentfirmaets side.

– Det ikke uvanlig at medlemmer har svart «OK» eller «JA» på en SMS, og ikke skjønt hva de har svart på. Etterpå får de vite at de er bundet av en avtale om å motta bistand og betale for dette, uten at de nødvendigvis ønsker en slik bistand. Selvfølgelig kan konsulentfirmaet si seg ubundet av en inngått avtale, understreker han.

Fare for å bli bondefanget

At små firmaer i travel hverdag velger å sette bort jobben til å søke om sentral godkjenning til folk som kan det, det har fagsjef Finn N. Bangsund i MEF stor forståelse for. Men han advarer mot å bruke konsulentfirmaer, på grunn av faren for å bli bondefanget i en avtale man ikke ønsker.

Han anbefaler bedrifter å ta den lille jobben det er med å selv sette seg inn i prosedyren og gjøre søknaden. Det er mye billigere enn å bruke konsulent, og slett ikke vanskelig. I mange tilfeller må man uansett gjøre en betydelig egeninnsats med opplysninger og referanseprosjekt, selv om det er en konsulent som gjør jobben.

Bistår gjerne

MEF bistår gjerne medlemmer i denne prosessen.

– Det er ganske enkelt å søke. Det viktigste er å lage en god beskrivelse av referanseprosjektene som skal vedlegges søknaden. Vi bistår MEF-medlemmer i prosessen. Det er en av medlemsfordelene man har som MEF-medlem. Ikke bare sparer du pengene, men du er også sikret riktig bistand, sier Bangsund.

Han avslutter med et råd du helt sikkert er enig i, men som kan være lett å glemme i farta:

– Mottar du en SMS, så IKKE svar på den før du er sikker på hva du svarer på. Og i alle fall ikke svar så lenge du sitter i maskinen og er fullt opptatt med andre ting. Ta det når du er tilbake på kontoret. Vær skeptisk til SMS, sier han.