Geomatikk ekspanderer til Finland

Geomatikk etablerte fra 1. juli i år en landsdekkende gravemeldingstjeneste i Finland gjennom selskapet Geomatikk Finland Oy.

Vellykket oppstart

Selskapet har inngått en avtale med Telia som første kunde. Avtalen omfatter hele Telia sitt ledningsnett i Finland. Avtalen ble inngått ved årsskiftet og Geomatikk har brukt første halvår av 2017 til rekruttering og opplæring av totalt 45 ansatte. Parallelt med dette arbeidet har utviklerne i Geomatikk IKT i Trondheim hatt det travelt med å tilpasse og oversette selskapets egenutviklede programvare til finske behov og språk.

– Oppstarten i Finland har vært vellykket, noe Geomatikks dyktige og kompetente finske medarbeidere har bidratt til. Gjennom vår inntreden i markedet har også Finland fått tilgang til en moderne og effektiv gravemeldingstjeneste og et hovedfokus fremover blir å få flere kunder, sier konsernsjef i Geomatikk-gruppen Knut Bratsberg i en pressemelding.

Annonse

Erfaringer fra Sverige

Geomatikk startet opp tilsvarende tjeneste i Sverige i 2013, også da med Telia som første kunde.

– Erfaringene fra Sverige var viktige for å komme inn på det finske markedet. Etter vellykkede etableringer i Sverige og Finland kan man snakke om «the Geomatikk way», legger Bratsberg til.

Det finske selskapet vil omsette for NOK 30 mill. første 12 måneder. Totalt vil Geomatikk-konsernet omsette for NOK 520 mill. i 2017, opp fra NOK 410 mill. i 2016. Det meste av veksten kommer i Sverige hvor omsetningen i 2017 er ventet å komme opp i NOK 220 mill.

Med denne siste utvidelsen til Finland vil konsernet på årlig basis behandle over 300 000 henvendelser om graving pr år, ha mer enn 200 netteiere som kunder og gjennomføre 150 000 utreiser i felt pr år.