Ekstrem kostnadsøkning truer nye veiprosjekter

Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) blir realisert, tross stortingsvedtaket før sommeren og en ramme på 1000 milliarder kroner.
Dette ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.

80 milliarder dyrere

Usikkerheten skyldes at nye veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging. For de nye veiprosjektene omtalt i NTP tilsvarer dette en kostnadsøkning på over 80 milliarder kroner.
Nasjonal transportplan er en svært ambisiøs plan med en ramme på mer enn 1.000 milliarder kroner. Rapporten fra Oslo Economics slår fast at de reelle kostnadene vil bli langt høyere. Mange lokalsamfunn som tror de får nye veier risikerer å bli skuffet.

– Kostnadene for samferdselsprosjekter øker ofte betydelig fra de første gang blir omtalt i Nasjonal transportplan til de er ferdig planlagt og klare til bygging. Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet. Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til Nasjonal transportplan, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

Annonse

Bekymret

– Bygg- og anleggsbransjen er svært bekymret for denne svære kostnadsveksten. Forsetter dagens utvikling, er det en rekke varslede veiprosjekter som sannsynligvis ikke vil bli gjennomført. Disse kostnadsøkningene kommer allerede i planleggingsfasen, og det er en utfordring som politikerne må på banen for å løse, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Nye Veier viser vei

– Vi mener det er mulig å bygge disse veiene billigere, eksempelvis har Nye Veier AS klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med rundt 20 prosent. Vi stiller gjerne opp og bidrar til å at vi får mer vei for pengene. Blant annet kan større prosjekter, bruk av totalentrepriser og ikke minst tidlig involvering av entreprenørene for å finne innovative løsninger gi betydelig lavere kostnader, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Oslo Economics’ rapport lister opp de 15 veiprosjektene i NTP som ikke er fullfinansiert og dermed vurderes som mest truet. Dette er blant annet E18 i Asker, E39 Ålesund-Molde og E6 Levanger-Steinkjer. Rapporten er bestilt fra Veidekke og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), og kan leses her.

Annonse