Cats nye Xtra Effektive hjullastere

Cat leverer nå sine største hjullastere i XE-versjoner, som er ekstra effektive med dieselen. Sparer 25 prosent diesel. 988K er dieselelektrisk, mens 972M og 966M går med en ny trinnløs girkasse. Her blir en av Veidekkes to nyt 972M XE satt i drift

SANDEFJORD: Vi er på Veidekkes anlegg Aasmund Berg pukkverk ved Sandefjord. En liten gjeng står samlet rundt en glinsende ny Cat 972M hjullaster. En kar i Cat- og Pon-profilert arbeidstøy snakker.

Cat XE hjullaster

Det er Fredrik Sætren, produktsjef hjullastere i Pon Equipment AS. Publikum er en liten gruppe Veidekke-ansatte på pukkverket.

Annonse

Maskinen er en av til nå ni Cat 972M XE i Norge. Det er de to siste bokstavene som utgjør selve nyheten her, og er en nyhet som skal spare inntil fem liter diesel i timen på denne maskinen.

XE – ekstra effektivt

Første gang vi stiftet bekjentskap med XE-betegnelsen hos Cat var på graveren 352F XE, som har blitt en godt likt produksjonsmaskin på større utlastingsjobber. Her er det et innebygget vektsystem og elektronisk styrt sentral som styrer den hydrauliske oljestrømmen annerledes enn på standard 352F. Hensikten er å gi en mer produktiv og effektiv maskin.

Nå kommer XE-betegnelsen også på de største hjullasterne fra Cat. Selve betegnelsen har Cat ikke forklart noe nærmere om. Men når vi ser innrettingen på XE-versjonene av hjullasterne er det nærliggende å tenke at det betyr «Xtra Effektivt» Eller Xtra Efficient på utenlandsk.

Her er det nemlig fokus på dieseleffektivitet, og å få mest mulig jobb ut av hver eneste dråpe. Det koster ekstra, men i et hardt bruksmønster skal det gi en bedre totaløkonomi over tid. For både lommebok og miljø.

Bruke mindre diesel

F.v. Selger Robert Hvaal og produktsjef Fredrik Sætren i Pon Equipment AS, anleggsleder Tom Marstein og distriktsleder Ole Steinsholt i Veidekke.

F.v. Selger Robert Hvaal og produktsjef Fredrik Sætren i Pon Equipment AS, anleggsleder Tom Marstein og distriktsleder Ole Steinsholt i Veidekke. (Foto: Jørn Søderholm)

– Poenget med XE er å få ned drivstofforbruket og dermed utslipp. Veidekke har forpliktet seg til FNs klimamål, og må kutte utslipp. Vi må alle selge det siste av utslippsteknologi, Men her har Veidekke gjort en ekstra investering for at det skal brukes mindre liter pr år, sier Fredrik Sætren.

Maskinen han snakker om er altså 972M XE. Pukkverket har fra før en 980K, og den nye 972-en erstatter en utgående Volvo 220.

Hjullastere som går i pukkverk går gjerne både mye og hardt. XE-konseptet er innrettet slik at jo hardere maskinen jobber, jo mer skal det lønne seg å ta den ekstra investeringen.

Mest lasting

– Her er det mye tonn som flyttes. Arbeidsmønsteret er hardt. Det er lite stillstand, mest lasting og noe last-og-bær. Jo hardere maskinen jobber, jo mer er det å spare på XE-versjonen. På tomgang er det ingen forskjell mot standardversjonen, sier Sætren.

Den største forskjellen i XE- og standardversjoner ligger i girkassene. 966M og 972M XE har fått en ny, trinnløs girkasse. Denne har ikke converter, og heller ikke den ellers så vanlige forsinkelsen gjennom denne. Her går alt mye mer kontakt, og det krever en annen kjørestil.

Lavere turtall

– Man kan skifte retning med fullt turtall, automatikken styrer alt selv. Det er ikke behov for akseloljekjøler på dissemaskinene, da alle krefter tas opp i girkassa, sier Fredrik Sætren.

Med XE drivlinja kan maskinene kjøres på lavere turtall, og likevel beholde kraften. I tillegg til den trinnløse girkassa har XE-hjullasterne et vekt- og produksjonssystem som leverer data til Vision Link og der føreren selv kan følge med.

Maskinfører Hans Petter Myhrer får en innføring av Fredrik Sætren. Dette er den første hjullasteren Cat leverer med firepunkts sikkerhetssele.

Maskinfører Hans Petter Myhren får en innføring av Fredrik Sætren. Dette er den første hjullasteren Cat leverer med firepunkts sikkerhetssele. (Foto: Jørn Søderholm)

Hans Petter Myhren er Veidekkes maskinfører på den nye 972M XE-en. Han er godt fornøyd med den nye arbeidsplassen.

Men så fikk han også prøvekjøre en tilsvarende maskin en uke i våres, før Veidekke bestemte seg for å kjøpe denne.

Den er én av to like maskiner Veidekke har fått overlevert nylig. Denne til Aasmund Berg pukkverk, den andre til Tangen Pukkverk.

Den første 972M XE i Norge gikk til Norstone / Heidelberg, og går i Svingen pukkverk i Østfold.

Første med firepunkts sikkerhetssele

– Service har vært et viktig premiss for valget. Denne gangen har vi også latt førerne få være med på valg av både maskin og tilleggsutstyr. Disse er satt opp med ekstra lys og ekstra sikkerhet. Dette er faktisk den første hjullasteren fra Cat med firepunkts sikkerhetssele. I tillegg har den ryggeradar for avansert detektering av folk og hindringer bak maskinen under rygging, sier distriktsleder Ole Stensholt i Veidekke.

Aasmund Berg pukkverk leverer bortimot en halv million tonn i året. Anleggsleder Tom Marstein regner med at den nye hjullasteren skal kjøres på 13-14 liter i timen i normalt drift. Det er inntil fem liter i timen mindre enn en standard 972M. Den ekstra kostnaden ved XE-versjon er beregnet innspart på tre år.

Dieselelektrisk på største hjullastere

Cat 988K kommer i XE-versjon med dieselelektrisk drift.

Cat 988K kommer i XE-versjon med dieselelektrisk drift. (Foto: Caterpillar)

XE-versjoner kommer nå også av de aller største hjulasterne fra Cat: 988K og 986K.

Også her er det girkassene som utgjør den største forskjellen på XE og standardversjon. Men her er det et helt annet prinsipp som gjelder: Dieselelektrisk.

Girkassa er fjernet. I stedet fórer dieselmotoren en generator, som driver en elektromotor der girkassa ellers er å finne. Etter elektromotoren er drivlinja den samme som på standard 986 og 988. Det samme driftsprinsippet finnes på Cats doser D7E.

49 prosent mer effektiv

XE-versjonen skal i følge Cat spare 25 prosent diesel. Målt i drivstoffeffektivitet (liter pr tonn) sies 988K XE å være hele 49 prosent bedre enn standardversjonen, da den bruker mindre diesel og produserer mer. Dette oppgis av Caterpillar som forbedring i «face loading», det vil etter det vi skjønner si utlasting av uprosessert stein.

Slik utlasting før knusing gjøres her til lands vanligvis av gravemaskin i dagen, og med hjullaster i tunnel. Når ser vi den første 980K eller 988K i XE-versjon med sidetipp i en norsk tunnel, mon tro…?