Utbedrer tunneler på Sunnmøre

AF Gruppen skal utbedre tunneler for 600 millioner kroner på Sunnmøre de neste par årene.

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for utbedringer av rv. 658 Ellingsøytunnelen, rv. 658 Valderøytunnelen og fv. 658 Godøytunnelen. Tunnelene skal oppgraderes i henhold til nye tunnelforskrifter. Dette skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Arbeidene omfatter både bygg-, anleggs-, og elektrofag. Arbeidene skal etter planen starte opp i september 2017, med forventet ferdigstillelse innen mai 2019.

Annonse

Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til ca. 600 millioner kroner (eks. mva.).

– Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har allerede et pågående tunnelutbedringoppdrag for Statens vegvesen Region midt i Rauma, og vi er godt fornøyd med å få tildelt nok et oppdrag i regionen, uttaler Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, i pressemeldingen.