Derfor har de valgt Steelwrist

Maskinentreprenør Arne Olav Lund AS har mistet en del skuffer. De vil ha en mekanisk sikkerhetsløsning på redskapsfestet, som virker også uten kabler og kontakter. Steelwrist Front Pin Lock oppfyller det kravet.

VESTFOLD: – Vi har mistet skuffer. Heldigvis uten personskader. Med de nye festene har vi ikke mistet skuffer.

Det sier Trond Einar Smedsrud, verksmester i maskinentreprenør Arne Olav Lund AS.

Annonse

Folk nede i grøfter

Steelwrist Front Pin Lock

Steelwrist Front Pin Lock, med mekaniske låseklakker som griper rundt akslingen på skuffe eller annet redskap.

Vestfold-firmaet er en mellomstor maskinentreprenør med ca 90 ansatte. Mye av firmaets oppdrag er VA-jobber, med folk rundt maskiner og nede i grøfter.

De nye festene han viser til er maskiner med HK-fester og tiltrotatorer fra Steelwrist, utstyrt med løsningen Steelwrist kaller ”Front Pin Lock”.

Låseklakker på Front Pin Lock

Den består i et par låseklakker som smetter ut når redskapsfestet har blitt huket på den første akslingen/bolten. Dersom redskapet ikke blir låst riktig og ufrivillig mister taket på akslingen med låsekilen, så blir redskapet fortsatt hengende fast på den andre akslingen på grunn av disse låseklakkene.

– Når du har fått huket på første aksling, så spretter de to fjærbelastede låseklakkene tilbake. Det er en liten tass, men skuffa blir hengende på den hvis den mister taket på den andre akslingen. Pin lock er etter vår vurdering den beste løsningen på markedet pr nå, sier Smedsrud.

Vil ha «idiotsikker» løsning

Arne Olav Lund AS har begynt å ta med å spesifikasjon av sikkerhet i redskapsfester i tilbudsforespørsler til leverandørene. Etter at de begynte med dette, har selskapet har de i stor grad valgt Steelwrist HK-fester og tilter til sine maskiner.

Må smøres for å fungere riktig

SMØRE: Låseklakkene trenger ettersyn. De er ikke en del av sentralsmøringen, men trenger en dæsj av og til for å fungere riktig.

Først og fremst fordi Steelwrists Front Pin Lock er mekanisk løsning, som med litt ettersyn fungerer bra.

– Når vi sender ut forespørsler spør vi hvordan skuffe og tilt er sikret mot å falle av. Samtidig gjør vi det klart at vi vil ha en ”idiotsikker” løsning for å unngå å miste redskap. Det synes jeg vi har fått, sier daglig leder Ole Petter Anvik i selskapet.

Han og verksmester Trond Einar Smedsrud er mer opptatt av at utstyret har en mekanisk sikkerhetsbarriere enn av hvilket merke som står på det.

Sikrer mot forglemmelser

Selskapet har i likhet med de fleste andre maskineiere hatt sine tilfeller av mistede skuffer og andre redskaper. Hva mener han egentlig med ”idiotsikker”?

– En løsning som sikrer utstyret mot å falle av, fra og med at det delvis er koblet til, uten at sjåførens valg eller forglemmelse skal få fatale følger. Ut fra våre vurderinger anser vi Steelwrist sin mekaniske løsning som den beste for oss pr i dag. Vi har ingen erfaringer som tilsier at det er noen sammenheng med sjåførens erfaring eller dyktighet og det å miste utstyr, sier Anvik.

Likt der framme – ulikt i hytta

I prinsippet er redskapsfester ganske like. I alle fall der framme. Et 70-feste er et 70-feste, om enn med litt ulike låseanordninger.

At det er så ulike brukergrensesnitt inne i hytta er verre for sikkerheten.

Klønete forskjeller

Verksmester Trond Einar Smedsrud og Front Pin Lock

SIKKERHET: Verksmester Trond Einar Smedsrud er fornøyd med sikkerhetsbarrieren i Steelwrist Front Pin Lock.

– Det er forferdelig klønete! Redskapsfesteprinsippet er likt. Framme på HK-festet eller tilten er det mer eller mindre likt. Men maskinleverandørene er veldig flinke til å lage forskjellige løsninger på hva du skal gjøre inne i hytta. Det skulle vært en standard for dette, tilnærmet likt i alle maskiner. En ting er hvordan vi bestiller våre maskiner. Men brått leier du inn en maskin, og der kan det være koblet og gjort på en helt annen måte, sier Smedsrud.

Han og daglig leder Ole Petter Anvik er glad for at dette blir tatt opp som et tema i bransjen.

Skjer ofte

– Å miste redskaper er noe av det farligste som foregår. I bransjen skjer dette oftere enn vi liker å tro. Det blir ingen avisoppslag av at noen mister en skuffe, ettersom det i 99,9 prosent av tilfellene går bra.

Mange har gode rutiner på å sjekk om skuffer og utstyr sitter fast, fordi det er et skrekkscenario for maskinføreren å miste redskap på folk, sier Smedsrud.

Virker uten strøm

Om det går bra i de aller fleste tilfeller, så har det vært viktig for ledelsen i Arne Olav Lund AS å investere i løsninger som hindrer uhell også i det ene øyeblikket oppmerksomheten glipper, og som også virker uten strøm.

Smedsrud mener flere leverandører av utstyr og maskiner må prioritere sikkerheten rundt dette høyere. Her trengs det utvikling på to fronter:

  • Mekaniske sikkerhetsbarrierer som hindrer fall ved ufrivillig opplåsing av redskapsfestet.
  • Standardisering av brukergrensesnitt, sånn at bruken av slike systemer blir likere på alle maskiner.

– Bør frontes av MEF

Daglig leder Ole Petter Anvik mener for øvrig at dette temaet bør opp på agendaen i MEF. Dette handler nemlig om sikkerhet for folk, mer enn teknikk og varemerker.

– Redskap som faller av er en sikkerhetsrisiko, som berører hverdagen til en stor del av MEFs medlemsbedrifter. Derfor er det naturlig at MEF fronter en slik sak, sier Anvik.