Slik vil de hindre skogbrann

Skogsmaskiner er en potensiell brannstifter i skogen. Forsikringsselskapet Skogbrand vil forebygge skogbranner ved å dele ut utstyrspakker til entreprenører.

Når en dieseldrevet hogger eller lassbærer arbeider i tørr skog, så kan det ta fyr i vegetasjonen. Både Frolandsbrannen i Norge i 2008 og katastrofebrannen i Sverige i 2014 ble startet av skogsmaskiner. I Frolandsbrannen ble 20 000 da skog ødelagt og erstattet med kr 20 mill.

I Sveriges største brann etter krigen ble 140 000 da ødelagt og samlede kostnader ble estimert til kr én milliard svenske kroner. Det foreligger nå et erstatningskrav fra forsikringsselskapet mot Stora Enso på ca 280 mill SEK.

Annonse

Kjettinger øker brannfaren

– Skogsdrift med maskiner i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko. Det er størst risiko ved markberedning, men også annen skogsdrift er brannfarlig. Bruk av kjettinger øker brannfaren betydelig, opplyser forsikringsselskapet Skogbrand.

Forsikringsselskapet Skogbrand deler ut 650 beredskapspakker med utstyr til norske skogsentreprenører, for å forebygge skogbrann ved skogsdrift i Norge.

Tre tiltak mot skogbrann

Pakkene er ett av tre forebyggende tiltak som har blitt utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom skogaktører, entreprenører og Skogbrand Forsikring i fjor høst.

 1. Implementere skogbrannrisiko og –forebygging i skogaktørenes ISO14001-systemer. Tiltaket sikrer utarbeidelse av relevante rutiner og oppfølging av skogbrann som viktig risikoelement. Rutinene vil også omfatte skogaktørene og deres leverandører av driftstjenester. Ved stor skogbrannfare er det aktuelt å tilrettelegge aktivitet ved å:
  • unngå drift på grunnlendt mark og prioritere fuktig granmark
  • ikke kjøre over gamle hogstflater med tørt hogstavfall
  • ta av belter og kjetting
  • vurdere kjøring bare på natt/formiddag
 2. Utstyre skogsentreprenørene med ny beredskapspakke. Beredskapspakken skal gjøre det mulig å slukke mindre branner og vil bestå av:
  • vanndunk på 25 liter fylt og tilsatt såpe for økt slukkeeffekt
  • vanningskanne med spredehode
  • skogbrannsmekke
  • hakke
 3. Skogbrannkurs for skogsentreprenører. Brannvesenet i sentrale skogstrøk arrangerer kveldskurs i forebygging og skogbrannslokking for entreprenører. Hovedinnhold i kurset vil være skogbrannteori, skogbrannforebygging og slukkemetoder.

Disse tiltakene vil implementeres i løpet av 2017 og 2018. De første 650 beredskapspakkene vil distribueres skogsentreprenørene via sertifiserte skogaktører i mai og juni 2017. Pakkene sponses av Skogbrand Forsikring. Skogbrannkurs vil også være tilgjengelig i løpet av skogbrannsesongen 2017.

Dette framgår av en brosjyre utarbeidet i forbindelse med beredskapspakkene.

Skogbrand Forsikring er et forsikringsselskap for skogeiere.