Skanska og TT Anlegg rehabiliterer dammer

Skanska og TT Anlegg skal i arbeidsfellesskap rehabilitere dammene Songa og Trolldal for Statkraft Energi AS. Kontrakten har en verdi på 270 millioner kroner.  Det skriver Skanska i en pressemelding.

Nye sikkerhetskrav

Både Songa og Trolldal Dam ligger i Vinje kommune i Telemark og ble bygget som en del av Tokkeutbyggingen i perioden 1958-1962. Begge dammene ble ombygget på begynnelsen av 2000-tallet, men må som følge av nye sikkerhetskrav rehabiliteres. Begge dammene er steinfyllingsdammer med sentral morenetetting.

Ved Songa dam skal det i tillegg til påbygging etableres nytt lekasjemålehus, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanal.
Ved Trolldal skal det også etableres nytt lekasjemålehus, samt at tunnelåpningen skal sikres.

Annonse

Nytt steinbrudd

Dammene skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein, og for å gjennomføre prosjektet blir det derfor etablert et nytt steinbrudd i nærheten av dammene. Fra dette bruddet vil det bli tatt ut rundt 450 000 m3 med stein. Etter at steinen er tatt ut vil imidlertid terrenget tilbakeføres med tilhørende re-vegetering.

– Vi er svært glad for å at vi har fått tilliten til å gjennomføre dette rehabiliteringsprosjektet. Disse dammene kjenner vi godt, da vi også gjennomførte ombyggingen for noen år siden. Vi har med oss en svært kompetent samarbeidspartner i TT Anlegg, som vi har gjort flere lignende prosjekter sammen med. De har en maskinpark som passer godt til prosjektet og utfyller oss også bra i forhold til kompetansen et slikt prosjekt krever, forteller Steinar Myhre i pressemeldingen. Han er konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.