Risa satser på dobbel sikkerhet

Ny maskinpark hos Risa Service AS utstyres med Klepp HK-feste og Steelwrist tilter. Begge med hver sine innebygde, ekstra sikkerhetsmekanismer som sikrer mot redskapsfall.

STAVANGER: Entreprenøren Risa kjøpte nylig en stor «pakke» maskiner fra Volvo  gjennom sitt maskinutleieselskap Risa Service AS. Nå blir det fortalt at disse maskinene skal utstyres med dobbel sikring mot at skuffer og andre redskaper faller av maskinene.

Klepp Mek HK-feste

Alle maskinene skal nemlig utstyres med Klepp Mek HK-fester, som har en innbygget krok som «fanger opp» en tilt eller skuff. I tilfelle redskapet skulle miste taket i låsen vil det bli hengende og dingle på disse krokene.

Annonse

For Klepp Mek innebærer dette leveranse av 45 hurtigkoblinger og 100 skuffer fordelt på grave-, laste-, pusse- og smalskuffer. – Vi er opptatt av sikkerhet for våre ansatte og driftstid på maskinene. Vi vet at kvaliteten til Klepp er på plass, og vi ser frem til et samarbeid med en produsert som sikrer arbeidsplasser på Jæren, sier utleiesjef Kjetil Friestad hos Risa Service AS i en pressemelding.

Killås og slangebruddsventil

Som standard leveres HK med killås og slangebruddsventil. Ved å aktivere killåsen er man sikret at utstyret ikke faller av ved menneskelig svikt.

Som ekstra barriere mot fallende gjenstander leveres alle hurtigkoblinger til Risa Service med sikkerhetskroker. Fremre kroker er forlenget for å fange opp utstyr om kiler ikke er satt i riktig posisjon eller man er uheldig i på- og avkobling.

– Denne kontrakten gir oss et langsiktig perspektiv for å planlegge en effektiv produksjon. Vi har en god ordreserve som danner grunnlag å øke vår produksjonskapasitet. Vi er stolte av det vi får til på Klepp med produksjonen vår, og er takknemlig for tilliten sier salgssjef Tove Ree hos Klepp Mek.

Steelwrist med mekanisk sikring

Peter Eriksson (Steelwrist), Bjørn Risa, Kjetil Friestad (Risa Service), David Kristianslund, Stian Brække (Steelwrist), Tor Anders Skjæveland (Volvo Maskin) og Johann Gudjonsson (Steelwrist).

Samtidig fortelles det i en pressemelding fra Steelwrist at Risa Service AS har bestilt 29 tiltrotatorer av tre modeller. Alle med Steelwrists styresystem, fabrikksmontert av Volvo.

Steelwrists tilter har sin egen, mekaniske sikkerhetsbarriere i form av «Front Pin Lock».

Dette er et par låseklakker som griper rundt den ene bolten på redskapets HK-feste.

Dersom låsekilen skulle slippe taket i den andre bolten, vil redskapet fortsatt bli hengende fast i disse låseklakkene, i stedet for å falle av.

Steelwrist Front Pin Lock

Steelwrist Front Pin Lock, griper rundt bolten på HK-festet. (Foto: Jørn Søderholm)

Spesialutgave om redskapsfester

Neste utgave av Anleggsmaskinen er en stor spesialutgave om redskapsfester. Her kan du blant annet lese om hvorfor en entreprenør har valgt Steelwrist som sin «standard» pga Front Pin Lock.

En annen entreprenør som har valgt Klepp Mek HK-fester og Engcon tiltrotatorer. Denne bedriften har gjennom en intern prosess fått til en kraftig reduksjon i antall tilfeller med tap av redskap fra maskin.

Neste utgave av Anleggsmaskinen, altså. Her kan du bestille abonnement, sånn at du også får tilsendt denne spesialutgaven.