Hæhre får tunneljobb i Telemark

Styret i Nye Veier AS har tildelt Hæhre Entreprenør AS jobben med oppgradering og bygging av nye tunnelløp i forbindelse med ny E18 Langangen-Rugtvedt.

Prosjektet omhandler oppgradering av Kjørholt og Bamble tunneler og sprengning av nye parallelle løp. Prosjektet er en del av den helhetlige E18-utbyggingen gjennom Telemark. Kontraktssummen er på 624,8 mill. kroner.

– Vi har vektlagt trafikksikkerhet og fremdrift i anleggsperioden. Dette er et krevende prosjekt med høye krav til sikkerhet og kvalitet i utførelsen av arbeidet, forklarer Magne Ramlo i en pressemelding. han er prosjektdirektør i Nye veier for utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad.

Annonse

Fremdrift

Kjørholt og Bamble tunneler ble stengt 21. april, og Nye Veier startet raskt opp med forberedende arbeider som omfattet blant annet demontering av elektroutstyr.

– Dette gjorde vi for å jobbe effektivt i den perioden tunnelene er stengt og sikre at entreprenøren som nå er valgt kan komme raskt i gang med hovedarbeidene. Fremdrift er et viktig kriterium ettersom vi ønsker at belastningen på bilistene og nærmiljøet ved omkjøring skal være minst mulig. Vi er tilfredse med at det nå er valgt entreprenør for dette prosjektet, sier Magne Ramlo.

Nye Veier påtok seg prosjektet i styrevedtak 24. januar 2017 etter anmodning fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Tilbudsfristen var 29.mai, og ved fristens utløp hadde det meldt seg fem interessenter.

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprisekontrakt. Anleggsperioden er ventet å vare frem til høsten 2018. E18 vil være stengt i den perioden tunnelrehabiliteringen og sprengning av nye tunnelløp pågår.