Foreslår nye graveregler

Nasjonale krav til gravedybder og fjerning av forringelsesgebyret er blant endringene regjeringen ønsker i ledningsforskriften.

– Det er helt åpenbart at det å ha god infrastruktur for digital kommunikasjon er en del av hverdagen vår i dag. Det å ha et mest mulig felles regelverk er for oss overordnet viktig, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag la fram forslag om nye regler for ledninger i offentlig veigrunn, inkludert bruer og tunneler (ledningsforskriften – også kjent som «graveforskriften»).

Grøftegraving

Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm.

Gravedybder

Felles, nasjonale krav til gravedybde er blant forslagene. Det skal ikke kunne kreves større gravedybde enn 80 cm for ledninger som krysser eller går langs riksvei, og ikke mer enn 60 cm for andre veier. For rør med diameter inntil 125 mm som krysser eller går langs en vei eller i terreng ved siden av en vei, skal maksimal gravedybde være 40 cm.

Annonse

– Jo dypere man graver, jo dyrere blir det. Det å få en enhetlig tilnærming i alle kommuner som gjør at bransjen lettere kan lage standarder og ikke må forholde seg til ulike regelverk for hver kommune tror vi er viktig, sa Solvik-Olsen.

Ja til microtrenching

Det kan også tillates grunnere dybder enn 40 cm, ved bruk av særskilt egnede metoder der veimyndigheten finner dette forsvarlig. Som for eksempel microtrenching.

– Vi vil ta bort diskusjonen om det skal være lov å drive med microtrenching. I utgangspunktet så må man være positive når det kommer nye metode å grave på. Det å ha en generell positiv tilnærming til å vurdere ny teknologi, og ikke automatisk si nei, det ligger til grunn for det vi har gjort her, sa samferdselsministeren.

Gebyrer

Forslaget innebærer også at gebyrer fjernes eller reduseres til et minimumsnivå.

– Skal vi få en bransje som leverer, så må vi sørge for at det blir lønnsomt. Hvis kostnadene blir for høye – hvis gebyrene blir for høye – så er det en del prosjekter som blir lagt på is. Og det tror jeg spesielt rammer distrikts-Norge. Målet må være ikke å skattlegge bransjen så høyt at man må subsidiere det inn igjen etterpå. Men at man tvert imot gjør det lønnsomt å kunne investere uten statlige subsidier. Så når man tar gebyrer fra kommunen, så skal det være for å dekke de reelle kostnadene, sa Solvik-Olsen.

– Vi foreslår også å fjerne forringelsesgebyret. Men i det ligger det et ansvar på utbygger; at man faktisk forlater gata eller fortauet i den stand det var da man kom. At man ikke velger billige løsninger når man re-asfalterer eller lignende som gjør at et år senere så er det forringet. Så her er det et ansvar for alle parter. Men det skal ikke være en inntektskilde for kommunene, slo han fast.

– Selv om dette handler om ledninger og gravedybder, så handler det jo egentlig om vår ambisjon om å digitalisere Norge, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Runar F. Daler).

– Selv om dette handler om ledninger og gravedybder, så handler det jo egentlig om vår ambisjon om å digitalisere Norge, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Runar F. Daler).

Kan iverksettes i oktober 2017

– Selv om dette handler om ledninger og gravedybder, så handler det jo egentlig om vår ambisjon om å digitalisere Norge. For at vi skal kunne være best i Europa er vi nødt til å få dette på plass, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Vi håper det vi nå får på plass gjør at interessene mellom de som skal legge kabler og veiinteressene blir balansert på en god måte og at det blir et mer helhetlig og like regelverk i de ulike kommunene. Høringsfristen er satt til 6. september i år. Det skal være mulig å iverksette regelendringene fra 1. oktober, forutsatt at ikke høringsinnspillene spriker for mye og at man er nødt til å gå nye runder, sa han.

Finn N. Bangsund, , fagsjef offentlige regelverk i MEF. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard).

Finn N. Bangsund, fagsjef offentlige regelverk i MEF. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard).

MEF positive

– Vi har lenge etterlyst like graveregler i kommunene og vil berømme regjeringen for dette initiativet for felles nasjonale graveregler, sier Finn Bangsund, fagsjef offentlige regelverk i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Dagens situasjon med ulike regelverk i kommunene er ikke bare unødvendig byråkratisk, men også fordyrende. Med like regler vil man kunne forenkle og fremskynde arbeidet med å bygge ut nødvendig infrastruktur, avslutter han.