Du kan få støtte til elektrisk anleggsmaskin

– Enova har etablert et program for teknologiutvikling og klimagassreduksjoner. Programmet er åpent for søknader, så her kan dere gripe muligheten!

Det sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen på en leverandørkonferanse hos Miljødirektoratet nylig.

– Gjennom støtteprogrammet gir Enova støtte bl.a. til innkjøp av nullutslippskjøretøy, for eksempel elektriske lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy, sa han til en lydhør forsamling.

Annonse

Heller anleggsmaskiner enn likbiler

Arnt-Gunnar Lium, Enovas representant på konferansen, la ikke skjul på at anleggsbransjen har mottatt lite støtte hittil.

– Vi har nesten ikke gitt noe støtte til anleggsbransjen ennå, for det er så få som har tatt kontakt med oss for å få støtte. Folk søker om støtte til varebiler, fly, tog, gressklippere og likbiler. Jeg vil heller få til markedsendring på anleggsmaskiner enn på likbiler. Det er et større marked. Og et litt mer levende marked, sa han til en humrende forsamling.

MARKEDSENDRING: Enovas Arnt-Gunnar Lium vil heller få til markedsendring på anleggsmaskiner enn på likbiler. Det er et litt mer levende marked, spøkte han. (Foto: Runar F. Daler).

MARKEDSENDRING: Enovas Arnt-Gunnar Lium vil heller få til markedsendring på anleggsmaskiner enn på likbiler. Det er et litt mer levende marked, spøkte han. (Foto: Runar F. Daler).

Nullutslippskjøretøy

For det er nettopp en markedsendring Enova er ute etter å skape.

– Se på varmepumpa. Tidlig 90-tallet var det bare noen få særinger som hadde det, og det var forferdelig dyrt. Men fra midten av 90-tallet og utover eksploderte salget av varmepumper, etter at de ble billige og leverer bra. Selv om du «gir katta» i miljøet, så lønner det seg økonomisk. Så der har vi har fått en markedsendring, sa han.

– Vi støtter proffbrukere som ønsker å kjøpe seg nullutslippskjøretøy. Det være seg elektriske varebiler, varebiler, busser, anleggsmaskiner av ymse art, og alle typer hydrogenkjøretøy i flåte. I tillegg til selve maskinene får man støtte til hydrogenstasjon for å fylle maskinflåten. Eller lademuligheter for gravemaskiner eller dumpere etc.

Kan ende opp i pluss

Hvor mye penger kan man få i støtte?

– Hvis du er en stor bedrift kan du få maksimalt 40 prosent av merkostnaden på investeringen. Så hvis en anleggsmaskin på diesel koster én million kroner og en elektrisk maskin koster to millioner, så kan man altså få 40 prosent av merkostnaden, eller 400.000 kroner i støtte, forklarte Lium.

– Kanskje vil det lønne seg for deg med disse 40 prosentene i støtte, for hvis du går over til batterielektriske løsninger så er jo driftskostnadene mye lavere. Vi kan også støtte 40 prosent av merkostnaden på infrastruktur, som ladestasjon eller hydrogenfyllingsanlegg. Det som faller utenfor er det som går på anbud. Vi har ikke lyst til å få søknader fra aktører som skal inn i samme anbudet, så vi kan risikere å avgjøre anbudet. Vi støtter heller ikke elektriske personbiler eller rene infrastrukturprosjekter, avsluttet han.