Måler bæreevnen på E134

Med spesialutstyr for såkalt platebelastning måles veiunderlagets bæreevne før asfaltering.

De seneste dagene har folk fra Statens vegvesens veglaboratorium i Skien vært på E134-kontroll i Kongsberg. Veiunderlagets bæreevne på den nye fire-felts veien over Damåsen må måles før entreprenøren kan legge asfalt.

Nøyaktighet gir god vei

– Dette er presisjonsarbeid og viktig å gjøre så nøyaktig som mulig for best mulig resultat. Det er viktig at veikroppen, som vi kaller underlaget til veien før bærlagene med asfalt, er godt nok komprimert før asfaltering, forteller Thomas Wefall i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Annonse
Teresa Pomares og Thomas Wefall ved måleinstrumentet på den spesialbygde bilen. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen).

Teresa Pomares og Thomas Wefall ved måleinstrumentet på den spesialbygde bilen. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen).

Leses av på direkten

Sammen med prosjektets kontrollingeniør Teresa Gimenez Pomares var Thomas Wefall og Thommas Pedersen på prøvetaking langs veien mellom Diseplass og Damåsen bruer.

Resultatene av prøvetakene kunne leses av nesten på direkten på skjermen som følger den spesialbygde bilen til Statens vegvesen.

Platebelastningen som disse målingene kalles, sørger for å hindre hjulspor og setninger. Det er en klar økonomisk gevinst å gjøre dette målearbeidet grundigst mulig både for byggherren, entreprenøren og bilistene.

Viktig trafikksikkerhet

Det gir også en klar trafikksikkerhetsgevinst. Spesialbilen til laboratoriet i Skien er så ettertraktet at dens tjenester etterspørres mange andre steder også enn bare i Region sør. Platebelastning er en god forsikring for trygge veger, forsikrer Statens vegvesen.