Hæhre bygger ny E6 Kolomoen-Arnkvern

Er du i Vikersund? Vær oppmerksom på lavtflygende sjampiskorker. Hæhre Entrenør AS har fått kontrakten med Nye Veier AS på E6 Kolomoen-Arnkvern.

Styret i Nye Veier AS har tildelt entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen-Arnkvern til Hæhre Entreprenør AS. Kontrakten beløper seg til 1.812 mrd. NOK (eks. mva.), opplyser Nye Veier i en pressemelding.

Strekningen er 19 km og skal bygges som firefelts motorvei. Kolomoen-Kåterud åpner sommeren 2019, mens strekningen videre nordover gjennom Åkersvika og fram til Arnkvern åpner sommeren 2020.

Annonse

– Skarp konkurranse

– Det har vært skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E6 Kolomoen-Arnkvern. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess, og fått en bekreftelse på at Nye Veiers gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger. Vi har fått en leverandør med det beste tilbudet, og opplever at vi har god kontroll på risiko i prosjektet, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS i en pressemelding.

Ingrid Dahl Hovland er adm. dir. for det statlige veiselskapet, Nye Veier AS. (Foto: C.F. Wesenberg).

Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. for Nye Veier AS. (Foto: C.F. Wesenberg).

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging inkludert drift og vedlikehold. Dette er den andre entreprisekontrakten mellom Nye Veier og Hæhre Entreprenør AS. De har med Rambøll Norge AS som rådgivere på prosjektering.

Konkurransen om bygging av E6 Kolomoen-Arnkvern ble kunngjort 2. september 2016. Ved fristens utløp 5. oktober 2016 var det kommet inn syv søkere som ønsket å bli prekvalifisert. Søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, og fire tilbydere ble med videre i prosessen: AF Gruppen Norge AS, NCC Norge AS, Roadbridge Aibel joint venture og Hæhre Entreprenør AS. Roadbridge Aibel joint venture valgte å ikke levere tilbud ved tilbudsfristen 10. mars 2017.

Best på det meste

– Hæhre Entreprenør AS er valgt fordi de er best på fem av seks kriterier. Hæhre er best på pris, miljøhensyn, helse og arbeidsmiljø, tekniske løsninger og gjennomføring. NCC Norge AS var tett bak, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i E6 Mjøsregionen.

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. (Foto: Nye Veier).

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. (Foto: Nye Veier).

Prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen, karakteriserer strekningen Kolomoen-Arnkvern som til dels krevende.

– Med høy trafikkmengde er det krevende å bygge langs med eksisterende E6, men vi har satt milepæler som ivaretar sikkerheten til både trafikanter, anleggsarbeidere og omgivelser. Det er også grunn til å nevne at Hæhre Entreprenør AS har den beste løsningen for utbyggingen gjennom Åkersvika naturreservat, sier Moshagen.
Kontrakten planlegges signert 12. juni 2017. Strekningen Kolomoen-Arnkvern inngår i utbyggingsprosjektet Kolomoen-Moelv. Hele strekningen skal stå ferdig sommeren 2021.