Fergefri E39 – ny film

Fergefri E39 er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Se den nye, animerte filmen om prosjektet her.

Fakta om fergefri E39

Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er ca. 1100 km lang. Beregnede utbyggingskostnader er totalt 340 milliarder kroner.
Veien går gjennom seks fylker, og bl.a. innom Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. Reisetid i dag er om lag 21 timer, og inkluderer syv fergestrekninger. En utbedret og fergefri E39 vil redusere reisetiden til ca. 11 timer. Strekningen blir ca. 50 km kortere.
[Saken fortsetter under annonsen]

Annonse

Langsiktig mål

Da regjeringen i april 2017 presenterte NTP 2018 – 2029 var budskapet at fergefri E39 er et langsiktig mål. I planen foreslås det en rekke investeringer på E39, men regjeringen vil ikke binde seg til et bestemt årstall for når hele strekningen skal være ferdig utbygd.