Fellesprosjekt i Sogn

Her bygges en gang- og sykkelvei til 30 millioner i Sogn. Br. Lomheim AS og FS Anlegg AS gjør jobben arbeidsfellesskap. Det er sjelden kost i vest.

SOGNDAL/LEIKANGER: – Jo, begge kunne sikkert gjort jobben alene. Men ved å gjøre det sammen har vi akkurat passe med arbeid her, og vi har samtidig mulighet til å ta på oss arbeid andre steder. Hvis én av oss skulle tatt jobben alene måtte all kapasitet vært her hele året.

Det sier Dag Lomheim, daglig leder i Br. Lomheim AS.

Annonse

Største enkeltoppdrag

Hafslo-firmaet er sammen med FS Anlegg AS fra Sogndal i gang med det som kan være begge selskapenes største enkeltoppdrag i år.

Det består i å bygge 1200 meter gang- og sykkelvei på RV 55 Fardal-Ylvisåker. Folk som er kjent i Sogn er ikke overrasket over at en drøy kilometer med gang- og sykkelvei kan koster over 30 millioner. Her er det nemlig ikke bare å skifte ut masser og asfaltere.

– Her er det 1200 kvadratmeter natursteinsmur, 16 000 kubikkmeter masseflytting og en bro som skal bygges, sier Leif Norvald Fimreite.

Han driver FS Anlegg AS sammen med Jan Inge Skjerven.

Første jobb i fellesskap

Dette er den første jobben de to selskapene gjør i fellesskap. Men forhåpentlig ikke den siste. Etter anbudsåpningen på senhøsten var de innstilt som nummer to på jobben, og hadde egentlig glemt hele greia.

– Men rett før jul fikk vi beskjed om at vi fikk jobben likevel. Da ble det litt travelt med organiseringen rundt felleskapet, sånn at vi skulle være klare til oppstart på nyåret, humrer Lomheim.

Organiserer gjennom felles AS

De to selskapene har etablert et felles, 50-50 eiet AS, som fakturerer byggherren. De to eierselskapene fakturerer forbrukte timer inn til dette.

Da vi besøkte anlegget i slutten av mars var det rundt 14 mann i sving. 8-10 av dem var fra Lomheim og FS, mens Sogn Entreprenør er hyret inn som UE til å bygge bro.

Å løse oppdrag i arbeidsfellesskap er ikke spesielt uvanlig i seg selv. Men det er etter det vi vet første gang på mange år dette gjøres i denne delen av landet.