Asfaltarbeidere utsatt i trafikken

Med våren er asfaltsesongen i full gang, og med trafikken tett på har de som jobber langs veiene en utsatt arbeidsplass.

Alvorlige hendelser

Det legges enorme mengder asfalt i løpet av en sesong. Bare NCCs rundt 50 asfaltlag vil frem til høsten legge over en million tonn asfalt for tryggere og mer framkommelige norske veier. For dem som utfører dette arbeidet er det imidlertid ikke alltid like trygt.

– Vi har nok mellom 30 og 40 alvorligere, uønskede hendelser i året relatert til uønsket adferd av trafikanter i veiarbeidssoner. Vi har rapporter der personell ikke har følt det trygt å jobbe i trafikken, og vi har også tilfeller der politi har blitt tilkalt, sier Bjørn Ottar Ramstad, sjef for Helse, Miljø og Sikkerhet i NCC i en pressemelding.

Annonse

Høy fart

Selv om antallet hendelser har blitt redusert de siste årene, tar norske bilister fortsatt ikke tilstrekkelig hensyn til asfaltpersonellet, ifølge Ramstad.

– Trafikanter som utviser farlig adferd og høy fart er en del av hverdagen for vårt asfaltpersonell. Der det ikke er ledebiler som regulerer hastigheten, oppstår det stadig farlige situasjoner med kjøretøy med for høy fart. I tillegg kommer økt risiko ved passering av busser, lastebiler og utrykningskjøretøy, sier han.

Ta hensyn!

Bilister som ikke overholder skilting og anvisninger, kjører for fort og er uoppmerksomme, er blant de hyppigste utfordringene. Ramstad og NCC oppfordrer derfor bilister og andre trafikanter til å senke farten, følge trafikkanvisninger og skilting, være oppmerksomme og ta hensyn!