Solid kompetanseløft i Digpilot

De står bak Digpilot, verdens eneste norsk-utviklede maskinstyring og gravesystem. Nå har Gundersen & Løken styrket staben med en doktor i elektroopptikk og en siv-ing i teknisk kybernetikk.

Globalt er Digpilot et knøtt mot kjemper som Trimble, Leica Geosystems og Novatron. Men Digpilot gravesystem lever i beste velgående, i Norge og utenlands.

Digpilot eneste norske aktør

– Vi er eneste norske aktør i denne bransjen. Produktene våre er solgt i passelig antall i Norge. Eksporten større enn det innenlandske salget. Vi er veldig stolte av produktet vårt, sier daglig leder Jan Floberg i Gundersen & Løken AS.

Annonse

Nå har selskapet styrket sitt utviklingsteam med to særdeles velkvalifiserte karer: Doktor Erik Lea og sivilingeniør Christopher Westlye.

Doktor i elektrooptikk

Erik Lea er doktor i elektrooptikk. Han har utviklet sveiseutstyr for optiske fibre for Ericsson, kompensasjonssystemer for høyspentanlegg hos ABB og optiske målesystemer hos Simtech i Singapore.

De siste årene har Erik Lea utviklet elektronikk-hardware, blant annet med ansvar for design av Digpilot to-antenne-rover. Fra 1. april i år har Erik Lea fulltidsstilling hos Gundersen og Løken AS, som ansvarlig for utvikling av hardware til Digpilot maskinstyring.

– I tillegg til å optimere og videreutvikle elektronikken i Digpilot-roveren kommer hans bakgrunn i fysikk og målesystemer til å være uvurderlig i utvikling av ny sensorteknologi som vil bli tatt i bruk i Digpilot-systemene i årene som kommer, sier Jan Floberg.

 

Siv-ing i teknisk kybernetikk

Christopher Westlye er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk ved NTNU, med en spesialisering i innvevde systemer. Eller ”embedded systems”, som det heter på nynorsk.

Han har blant annet utviklet et menneske-maskin grensesnitt med Microsoft Kinect i .NET, for å manipulere 3D-figurer med hendene. De siste årene har han vært ansatt hos National Instruments i Stockholm, hvor han har blitt rotert mellom forskjellig tekniske stillinger som del av firmaets Graduate-program. Fra og med 5. april i år har Christopher fulltidsstilling hos Gundersen & Løken AS, som ansvarlig for utvikling og vedlikehold av software til Digpilot maskinstyring.

Snart 2000 solgte Digpilot

Utviklingsavdelingen ledes av Erik Sørngård, sivilingeniør i elektronikk fra NTNU. Han har vært ansatt i Gundersen & Løken AS i ni år, med ansvar for utvikling, dokumentasjon og produksjon av Digpilot maskinstyring.

– Med snart 2000 enheter produsert og solgt har Erik Sørngård de beste forutsetninger for å lede G&L’s forsknings- og utviklingsteam inn i neste generasjon av maskinstyring. Erik Sørngård, Erik Lea og Christopher Westlye utgjør et kraftig team som vil fremvise nye og spennende produkter allerede rundt kommende årsskifte, sier Jan Floberg i pressemeldingen.