Sammen mot arbeidslivskriminalitet

Nye Veier AS og Skatteetaten skal utveksle opplysninger som bidrar til å sikre Nye Veier seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norske lover og regler.

Partene har inngått avtale om samarbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet innenfor anleggssektoren. Avtalen gjør at Nye Veier kan skaffe seg fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten om leverandører og underleverandører og ansattes lønnsforhold hos leverandørene. Dette ifølge en pressemelding.

Tilgang til taushetsbelagt informasjon

– Vi er opptatt av seriøsitet, og tilstreber at alle våre leverandører og underleverandører følger lover knyttet til skatter og avgifter, samt følger norske arbeidslivsnormer. Med denne avtalen sikrer vi tilgang til taushetsbelagt informasjon, helt ned til individnivå, uttaler administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, i pressemeldingen.

Annonse

Premissene i avtalen, blant annet informasjonsdeling rundt lønn og skatt, er en del av kontraktskravene som Nye Veier stiller til sine leverandører.

– Klarer det ikke alene

– Skatteetaten er svært fornøyd med at en stor statlig utbygger som Nye Veier er med i kampen mot arbeidslivskriminalitet på denne måten, og vet av erfaring at dette er et virkemiddel som fører til at useriøse leverandører blir valgt bort, sier Øivind Strømme, direktør i regionavdelingen i etaten.

Skatteetaten har tidligere inngått lignende avtaler om informasjonsutveksling med Statsbygg, Bane NOR og Oslo kommune, og erfaringene så langt er svært gode.

– Som kontrolletat klarer vi ikke alene å få bukt med svart arbeid, avgiftsunndragelser og sosial dumping, men sammen med store utbyggere bidrar vi til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene, sier Strømme.

FAKTA:

• Nye Veier AS og Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale om felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet som har som mål å forsterke og utvikle tiltak mot slik kriminalitet.
• Målet med avtalen er å sikre at Nye Veier AS får seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.
• Nye veier krever at alle som ønsker å inngå kontrakt om leveranser av tjenester innen bygg, anlegg og renhold må undertegne en fullmakt som gir Nye Veier AS rett til å innhente informasjon fra Skatteetaten om forhold som ellers ville vært taushetsbelagte opplysninger
Skatteetaten skal innen tre virkedager fremskaffe den informasjonen som er avtalt.
• Nye Veier AS skal sørge for at utenlandske leverandører innrapporterer sine kontrakter, oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).
• Skatteetaten skal i kontraktens løpetid bidra med informasjon som verifiserer at leverandører og underleverandører fortsatt er registrert i riktige registre og overholder sine forpliktelser overfor skatte- og avgiftsmyndighetene.