Oppkjøp i Tromsø

Målselv Maskin & Transport AS, et selskap i AF Gruppen, har inngått en intensjonsavtale med Grav & Spreng AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet. Dette ifølge en pressemelding fra AF Gruppen.

Grav & Spreng er en Tromsø-basert maskinentreprenør grunnlagt i 1998 med omsetning i 2016 på 46 millioner kroner og har 16 ansatte.

Grav & Spreng utfører oppdrag i hele Troms innen Vann og avløp, graving av tomter, veier og plasser, samt innen fjellsprengning og teletining. Selskapet har også en mindre rivingsvirksomhet.

Annonse

Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført ultimo mai/primo juni 2017.