Krevende kamp mot tunnelvann i Seljord

Fjellet i Mælefjelltunnelen spyr ut 3 000 liter vann i minuttet, med 85 bars trykk. Da blir det vått for gutta på stuffen. Har utviklet spesialutstyr for injeksjon av betong med  120 bars trykk. (Se video)

SELJORD: – Krevende vannmengder med ekstremt trykk inni fjellet har gitt mannskapet ekstra utfordringer under byggingen av den nesten én mil lange Mælefjelltunnelen på E 134 i Telemark, forteller NCC i en pressemelding.

Fuktig og uberegnelig

Vann med ekstreme styrker og mengder flommer inni fjellet i Seljord. Med til tider 85 bars vanntrykk og 2-3000 liter i minuttet, har arbeidet i stuffen – det innerste punktet i tunneldrivingen – til tider vært en fuktig og uberegnelig affære, konstaterer prosjektleder Thorfinn Haugo i NCC.

Annonse

– Det omfanget med vann vi har opplevd i tunnelen her er det vel knapt noen tunneldrivere som har opplevd i Norge tidligere, så dette var det nok ingen som hadde forventet.

– Vi kom til Seljord for å sette norgesrekord i tunneldriving, i stedet har det blitt norgesrekorder i vanntrykk, supplerer anleggsleder Ingvar Karlsen.

Halvert framdrift

Arbeidet med tunnelen Gvammen-Århus startet på Gvammensiden før jul i 2014. Etter to måneder begynte driften også på Århussiden, og siden er det drevet på to stuffer. Men mens tunnelen på Gvammensiden er drevet rundt seks kilometer inn i fjellet, har stadige vannproblemer satt driften på Århusstuffen tilbake til det halve – cirka tre kilometer innover fjellet.

– Normalt klarer vi å drive en tunnel rundt 60-90 meter per uke innover i fjellet , men på Århussiden har vi hatt uker uten inndrift i det hele tatt. Det forteller sitt om de utfordringene vi har støtt på, sier Karlsen.

Utviklet spesialutstyr

Men snart skal en bokstavelig talt kunne øyne lyset i tunnelen. I slutten av mars gjenstår bare cirka 150 meter igjen med tunneldriving, og ifølge siste prognoser beregnes gjennomslag i mai/juni.

Rundt sju måneder etter oppsatt plan, og etter betydelig ekstra innsats for å stagge vannmassene. I samråd med kontrollørene fra Statens vegvesen har NCC fortløpende vurdert og iverksatt tiltak mot vannet.

Med vanntrykk målt til hele 85 bar har NCC blant annet måttet utvikle spesialutstyr for å øke kapasiteten på injeksjonsriggen som pumper inn sement for å stabilisere vannet i fjellveggen. (Fortsetter under videoen) 

– Dagens injeksjonsrigger pumper opp mot 100 bar, men det er for svakt mot vanntrykket her. Vi har derfor måttet dimensjonere opp pumpeutstyret med egenutviklede pakkere (pakninger) så vi kan pumpe inn sement med over 120 bar som kreves under de ekstreme vanntrykkene her, ifølge anleggslederen.

Tiltak mot vannet

Rundt 4 500 tonn sement er blitt pumpet inn i tunnelveggen for å stagge vannflommen, og ekstra renseanlegg med dobbel kapasitet er etablert på Århussiden for å håndtere drifts- og flomvann fra tunnelen. Ekstra kartlegging og sondérboring i fjellet har også vært nødvendig for å unngå å få vannet overraskende innpå mannskapet i stuffen.

– Med denne type «ekstremsport» innen tunneldriving, er HMS-aspektet og utstyr som er sikkert nok til at jobben kan gjøres, alltid avgjørende, understreker Karlsen.

– Imponerende

Nå får NCC ros for måten en har stått på for å finne en løsning på vannutfordringene.

– Jeg må innrømme at det har sett mørkt ut, men vi har heldigvis klart å overvinne problemet og det synes jeg er imponerende av entreprenøren, sier byggeleder Trond Øygarden i Statens vegvesen.

I stuffen håndterer bas Ragnar Botnen tunnelriggen med erfaren hånd, i gang med nok et borehull for nye sementinjeksjoner. Som sinker framdriften i tunneldrivingen, men helt nødvendig i kampen mot vannflommen. I tillegg til stor slitasje på utstyret, har alt vannet også medført ekstra belastninger for mannskapet.

– De har til tider hatt det tungt, med stadige utsettelser og ekstra arbeide i de to årene vi har holdt på, mens selve tunneldrivingen har gått trått. De er noen store helter som fortjener all honnør, sier NCCs prosjektleder Thorfinn Haugo.

Det slutter også Vegvesenets prosjektledelse seg til.

– Vi har snakket om hvor imponert vi er over de som stiller på jobb, og står der i regnklær og blir våte og opplever minimal inndrift. De fortjener stor honnør, sier prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen.

Lunefull natur

Både Vegvesenet og NCC var til en viss grad forberedt på vann under tunneldrivingen, men ikke i de mengder en har opplevd.

– Med en mils lang tunnel og med nesten 1000 meter fjell fra toppen og ned er det begrenset for hva slags undersøkelser som til fulle kunne avdekket og forutsett dette, sier Haugo.

Med gjennomslag i mai/juni, er tunnelarbeidene langt fra ferdige. Da gjenstår en mil med vegbygging og grøfter, samt tilhørende frostsikring. NCC skal også bygge ti tekniske bygg og legge utallige meter kabel.