Får ikke bygge med tynnere frostsikring

Nye Veier søkte tidligere i år om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere overbygning og frostsikring på nye E6 Kolomoen-Ensby. Vegdirektoratet avslår søknaden.

– Nordmenn opplever nok ikke at motorveiene i Sverige er dårligere enn de norske, og når vi legger svensk kvalitetsnivå til grunn er det nettopp for å bygge med god kvalitet, uttalte prosjektleder for E6, Øyvind Moshagen, i forbindelse med søknaden i mars i år.

– Vil øke faren for telehiv

Vegdirektoratet slår imidlertid fast at redusert frostsikring av veien øker faren for telehiv. Og at konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet.

Annonse
Bettina Sandvin, avdelingsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet. (Foto: Henriette Erken Busterud).

– Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veier, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

Nye Veier har søkt om å benytte en metodikk som ville gitt en veioppbygging inntil en meter tynnere enn gjeldende regelverk tilsier. Når det gjelder bygging av ny vei fra grunnen av skal gjeldende regler benyttes, framholder Vegdirektoratet i sitt svarbrev til Nye Veier.

Får gjenbruke dagens E6

Vegdirektoratet er imidlertid positiv til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen (sør for Stange) til Ensby (nord for Lillehammer) gjenbrukes, under forutsetning av at vegen har tålt frostpåkjenningene over tid. Disse strekningene er bygget ut mellom 1970 og 1994.

Ikke for mye frostsikring

Da reglene sist ble revidert i 2014 skjedde det etter råd fra fagmiljø i og utenfor Statens vegvesen. Dagens bestemmelser har tatt hensyn til erfaringer med telehiv, utvikling av materialer og byggemetoder. Det er også lagt vekt på at klimaendringer kan innebære endringer i fryse- og tineperioder gjennom året. Å sørge for god frostsikring er svært kostnadseffektivt, viser analyser Statens vegvesen har utført.

– På denne bakgrunn har norske veier ikke blitt dimensjonert med for mye frostsikring, framholder Bettina Sandvin.

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. (Foto: Nye Veier).

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. (Foto: Nye Veier).

– Kunne spart en halv milliard

– Nye Veier er fremdeles av den oppfatning at motorveiene i Sverige holder en fullgod standard og vi oppfordrer Vegdirektoratet til å starte på utviklingen av en norsk versjon av det svenske dimensjoneringsverktøyet, sier Øyvind Moshagen, Nye Veiers prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, i en melding.

– For strekningen Kolomoen-Øyer sør kunne vi anslagsvis spart inntil 500 millioner kroner ved å benytte den svenske metoden. Disse midlene skulle vi gjerne benyttet til å bygge mer firefelts motorvei med stor effekt på trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier Moshagen.