AF kjøper Grav & Spreng AS

Tromsø-entreprenøren Grav & Spreng AS kjøpes opp av AF-gruppen.

Oppkjøpet skjer gjennom selskapet Målselv Maskin & Transport AS. Det er inngått en intensjonsavtale om at Målselv Maskin & Transport AS skal kjøpe 70 prosent av aksjene i Grav & Spreng AS.

VA-entreprenør

Grav & Spreng er en Tromsøbasert maskinentreprenør grunnlagt i 1998. Selskapet omsatte i 2016 46 millioner kroner, og har 16 ansatte. Grav & Spreng utfører oppdrag i hele Troms innen VAV, graving av tomter, veier og plasser, samt innen fjellsprengning og teletining. Selskapet har også en mindre rivingsvirksomhet.

Annonse

– Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført ultimo mai / primo juni 2017, heter det i pressemeldingen fra AF.

Daglig leder Dagfinn Hauglann eier i dag 67 prosent av aksjene i selskapet, mens Liv Godtlibsen Hauglann eier resterende 33 prosent.