Søker nye utfordringer i fundamentering

Lemminkäinen satser hardt på å få en andel av oppdragene innen fundamentering i Norge. Har allerede vunnet sin første kontrakt.

Selskapet er ledende på området i Sverige og Finland, og vil bruke både kompetanse og utstyr derfra i leveransene.

– Vi skal bygge oss opp gradvis på dette i Norge. I første omgang satser vi innen jetpeling, dypstabilisering med kalksementpeler og massestabilisering med kalk og sement, forteller Lars Eirik Vik i en pressemedling. Han er prosjektsjef for fundamentering i Lemminkäinen Norge.

Annonse

Nisjeløsninger

Lemminkäinen har ambisjoner om å ta større deler av oppdragene i årene framover. Og selskapet ønsker å bidra i hele prosessen.

– De mest spennende oppdragene er når vi kan være en løsningsleverandør. Vi har kompetanse til å designe egne løsninger for kompliserte tomteutgravinger, så vel som å gjøre selve jobben. Vi skal være en totalleverandør, slår Vik fast.

Men det starter altså med å tilby nisjeløsninger.

– Jetpeling og stabilisering med kalk og sement er det få som tilbyr i Norge. Vi mener dette er svært gode løsninger der byggherren i mange tilfeller kan spare betydelige summer sammenlignet med å fjerne den ustabile grunnen, sier han.

– Jetpeling er en metode som er velegnet for å bygge støttevegger og vanntette vegger, for å forsterke eldre fundamenter, eller for å utføre andre typer forsterkninger. Lemminkäinen kan utføre jetpeling under eksisterende konstruksjoner, uten å skade dem. Jetpel er en type in-situ støpt betongpel av såkalt geobetong der en grout (blanding av vann og cement) blandes med massene i grunnen.

– Grunnforsterkning med kalksement kan utføres med to alternative teknikker. Enten kan forsterkning utføres ved hjelp av kalksementpeler, såkalte KS-peler, og alternativt kan massene stabiliseres ved at bindemiddel blandes inn i jordsmonnet. Metodevalg gjøres ut fra dybden på den ustabile leira som må forsterkes. Ved forsteking med KS-pel er det mulig å forsterke grunnen ned til 25 meters dyp som bør holde i de fleste tilfeller.

Kongegården i Halden først ut

Det første oppdraget Lemminkäinen har fått på fundamentering i Norge betegner Vik som et prestisjeprosjekt.

– Kongegården i Halden er fredet, men trenger å få forsterket fundamenteringen. Vi skal nå inn med jetpeler for å løse oppdraget. Det er fylkesantikvaren i Østfold sammen med Kongegården Eiendom AS som står bak oppdraget, som har oppstart i april. Varigheten er ca. to måneder. Det er et lite, men veldig viktig oppdrag, slår Lars Eirik Vik fast.

Ser til Finland

Både kompetanse og utstyr kan Lemminkäinen hente fra Finland. Her har selskapet vært pionerer på utvikling av metoder og løsninger.

– Lemminkäinen har målbevisst bygget opp fundamenteringsvirksomheten i Finland i 20 år, og i Sverige siden 2005. Nå konstaterer vi med glede og stolthet at reisen fortsetter i Norge. Vi er glade for at Lemminkäinen Norge AS har fått sitt første fundamenteringsprosjekt, og ser fram til å støtte våre norske kolleger med den kompetansen vi har, sier Risto Takkinen, direktør for fundamentering i Lemminkäinen-konsernet.

Store ambisjoner

Lemminkäinen er ledende innen fundamentering i Finland og Sverige. Ambisjonene er ikke mindre i Norge.

– Vi har topp kompetanse både på planlegging, design av løsninger og utførelse av arbeidet. Ambisjonen på sikt er å konkurrere om de store og kompliserte oppdragene. Men vi er ydmyke for at det tar tid å bygge oss opp på dette i Norge, sier Lars Eirik Vik.

Når første pel settes i jorda i Halden i løpet av april er det starten på et stort arbeid for Lemminkäinen Norge.